Opgaveskrivning- og vejledning

Relevant litteratur for studerende og vejledere vedrørende specialer og andre større opgaver

Andersen, Hanne Leth og Jensen, Tine Wirenfeldt (2007)
Specialevejledning - rammer og roller
Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur. ISBN: 87-593-1269-6

Due, Josefine; Kobayashi, Sofie og Rump, Camilla (2012)
At lede vejen - inspiration til ph.d.-studerende og deres vejledere
Pjecen om ph.d.-vejledning findes også i en engelsk udgave: To lead the way.
Udgivet med støtte fra Københavns Universitets ForskerUddannelsesRåd (KUFUR),
ISBN nr. 87-993-8990-2

Harboe, Thomas (2000):
Skrivegrupper - en Hjælp Ved Individuel Opgaveskrivning
Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur. ISBN: 87-593-0831-1.

Hengl, T., Gould, M., (2006):
The unofficial guide for authors (or how to produce research articles worth citing)
EUR 22191 EN, 54 pp. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg. ISBN: 92-790-1703-9
Et ca. 50 siders skrift om, hvordan man skriver og især får publiceret videnskabelige artikler i de hårde videnskaber. Det anbefales af Lotte Rienecker fra Akademisk Skrivecenter som noget af det bedste på markedet for fx ph.d.-studerende og andre ikke alt for erfarne forskere.

Jørgensen, Annegrethe (2004):
Færdig til tiden - sådan planlægger og styrer du specialet
Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur. ISBN: 87-593-1046-4

Rienecker, Lotte; Harboe, Thomas og Jørgensen, Peter Stray (2005)
Vejledning - en brugsbog for opgave- og specialevejledere på videregående uddannelser
Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur. ISBN: 87-593-0921-0

Rienecker, Lotte; Jørgensen, Peter Stray (5. udgave 2017):
Den gode opgave - Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser
Frederiksberg, Samfundslitteratur. ISBN13: 9788759329177

En ældre udgave af "Den gode opgave" er tilgængelig på Google Books:
Rienecker, Lotte; Jørgensen, Peter Stray (3. udgave 2005):
Den gode opgave - opgaveskrivning på videregående uddannelser
Frederiksberg, Samfundslitteratur. ISBN: 87-593-1164-9

Anders Dahl, Trine Dich, Tina Hansen og Vagn Olsen, (3. udgave, 2016)
Styrk projektarbejdet
Frederiksberg, Samfundslitteratur. 

Rienecker, Lotte; Jørgensen, Peter Stray (3. udgave 2006):
Specielt om specialer - hovedsageligt om hovedopgaver - koncentreret om kandidatafhandlinger 
Frederiksberg, Samfundslitteratur. ISBN: 87-593-1230-0

Rienecker, Lotte; Jørgensen, Peter Stray og Skov, Signe (4. udgave 2011)
Specielt om specialer - en aktivitetsbog
Frederiksberg, Samfundslitteratur. ISBN: 87-593-1534-7

Skriftlige opgaver og vejledning
EVA-rapport, (Danmarks Evalueringsinstitut, 2000, 155 sider).
Her er vejledning behandlet fra mange vinkler, blandt andet er der en række case-beskrivelser, som også specialestuderende kunne finde interessante.

Ressourcer for studerende

Redskaber til opgaveskrivning er en side på KU-net målrettet studerende på HUM, men tilbuddene kan bestemt også anbefales til studerende inden for naturvidenskab. Der er en række relevante øvelser og ressourcer, ligesom der også udbydes kurser og andre arrangementer. (NB: Side på det gamle KUnet)

Pædagogisk Center Samfundsvidenskab har også lavet en række pjecer og film der fortæller om studieteknik, skrivegrupper mv. Se https://samf.ku.dk/pcs/tekster_og_pjecer/.