Pædagogisk/didaktisk konsulentbistand på SCIENCE

IND tilbyder - ud over en række kurser for ansatte - også at samarbejde med andre institutter omkring specifikke udfordringer hos undervisere på SCIENCE. Vi afholder seminarer, workshopper, sparring, ad hoc kurser og nogle gange også længerevarende udviklingsaktiviteter vedr. bestemte større temaer. 

Udgangspunktet er at tage afsæt i underviseres behov og ønsker. Vi kan også hjælpe med at identificere udfordringer og deres mulige løsninger, bistå med forskningsbaseret input til at udvikle undervisningspraksis eller samarbejde direkte med undervisere om udvikling af konkrete kurser og uddannelser.