Pædagogisk/didaktisk konsulentbistand på SCIENCE

IND tilbyder - ud over en række kurser for ansatte - også at samarbejde med andre institutter omkring specifikke udfordringer hos undervisere på SCIENCE. Vi afholder seminarer, workshopper, sparring, ad hoc kurser og nogle gange også længerevarende udviklingsaktiviteter vedr. bestemte større temaer. 

Udgangspunktet er at tage afsæt i underviseres behov og ønsker. Vi kan også hjælpe med at identificere udfordringer og deres mulige løsninger, bistå med forskningsbaseret input til at udvikle undervisningspraksis eller samarbejde direkte med undervisere om udvikling af konkrete kurser og uddannelser.

For tiden er der fokus på følgende:

Feedback-indsats i de faglige miljøer. KU har i flere år haft fokus på feedback til studerende. Vi modtager gerne ønsker til lokale feedback-indsatser med udgangspunkt i fagmiljøernes specifikke behov. Formålet med KU’s feedback-indsats er at styrke formativ feedback til de studerende. Feedback skal her forstås som en reaktion på en eller flere studerendes produkt med det formål at øge indlæring. Studerendes produkter inkluderer mundtlige og skriftlige produkter og handlinger. Der er overvældende forskningsmæssigt belæg for at formativ feedback øger studerendes læring og indsats. Der er mange forskellig muligheder for at øge formativ feedback. De nedenstående er eksempler:

  • Feedback på 1. studieår
  • Feedback på studieadfærd, dvs. primær fokus på hvordan den studerende arbejder og ikke på fagligt niveau.
  • Specialeforløbet, fx klyngevejledning
  • Mundtlig feedback på øvelseshold, fx om opgaver
  • Feedback på store hold, fx med brug af Absalon eller anden teknologisk understøttelse.
  • Peer feedback, dvs. studerende giver feedback til hinanden på basis af kriterier formuleret af undervisere evt. sammen med studerende.
  • Brug af opgaveportfolio og feedback herpå i løbet af undervisningen.
  • Workshop for undervisere med fokus på feedback-teknikker for undervisere, fx brug af kriterie-baseret feedback/rubrics, polls, peer feedback, arbejdsark, quiz mm.

Tværfaglige kurser og aktiviteter
Savner du inspiration og idéer til at udvikle tværfaglige aktiviteter? Er du i gang med at planlægge et kursus, der involverer forskere, undervisere og/eller studerende fra forskellige fag og discipliner? Så kontakt os. På IND er vi klar til at hjælpe dig med tværfaglige udfordringer og forhindringer. Vi kan facilitere workshops for undervisergrupper og kursusansvarlige; vi kan deltage og rådgive som del af jeres planlagte møder, og vi kan frem for alt hjælpe med at integrere de forskellige elementer og skabe sammenhæng på tværs af fag og discipliner. 

Facilitering af kollegasupervisionsgrupper. En undersøgelse ved KU har for nylig vist at den foretrukne måde for undervisere til at udvikle undervisning er gennem diskussioner med kolleger. Vi kan organisere og understøtte at en gruppe af undervisere sammen udvikler konkret undervisning, reviewer undervisning, implementerer nye undervisningsmetoder og lignende aktiviteter.

Deltagelse i lokale projekter. Vi indgår gerne i projekter der handler om at løse specifikke behov lokalt på institutterne. Sådanne projekter kunne fx handle om at analysere lokale udfordringer, udvikle kurser og undervisning, planlægge kompetenceudvikling.

Forskningsbaseret evaluering og analyse. Vi forsker i mange områder inden for universitetsuddannelse, især inden for SCIENCE's uddannelsesområde. Vi kan tilbyde forskningsbaserede evalueringer og analyser i samarbejde med ansatte på institutterne.

Afklaring af pædagogisk/didaktisk kompetenceniveau. IND kan hjælpe SCIENCE-institutterne med afklaring af, om nyansatte medarbejderes pædagogiske kompetencer lever op til SCIENCE-standarden – eller hvad der skal til for at nå op på standarden.

For kontakt, se boks.