31. august 2020

Hvilke læreprocesser udvikler elevers naturfaglige kompetencer?

Naturfagsdidaktik

Jan Sølberg, lektor, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet diskuterer i artiklen: To metaforer for læring og kompetenceorienteret undervisning, to forskellige måder at beskrive læreprocesser på og argumenterer for at særligt deltagelsesmetaforen (Sfard 1998) kan være nyttig i diskussioner om hvad naturfaglige kompetencer er, hvordan man underviser kompetenceorienteret i naturfagene, og hvad der kræves for at kunne evaluere naturfaglige kompetencer på en meningsfuld måde.

I artiklen diskuterer Jan Sølberg kompetenceorienteret naturfagsundervisning i relation til Anna Sfards klassiske artikel fra 1998: On Two Metaphors for Learning and the Dangers of Choosing Just One. Indledningsvis reintroduceres ideen om tilegnelsesmetaforen og deltagelsesmetaforen som to fundamentalt forskellige måder at beskrive læreprocesser. Dernæst repeteres Sfards vigtige pointe om, at vi har brug for begge metaforer for læring, hvis ikke vi vil risikere at miste vigtige aspekter af elevernes læring. På den ene side kan vi ikke længere definere fagene alene ved det indhold, som eleverne skal tilegne sig. På den anden side kan vi heller ikke beskrive alle de tænkelige praksisser, som kan være relevante for eleverne at deltage ift. naturfagene. Sfard pointerer, at det ikke er en begrænsning at arbejde med flere forståelser af læring på en gang, så længe vi er i stand til at gøre det konsistent og bevidst. De forskellige metaforer kan således bruges til at nuancere forståelsen af elevernes læreproces.

Jan Sølberg argumenterer for, at lærerne har brug for deltagelsesmetaforen for at forstå at fx undersøgelseskompetence ikke tilegnes af eleverne automatisk, når de undersøger noget. Den opstår kun ved, at eleverne systematisk får mulighed for at beskæftige sig med autentiske faglige udfordringer, hvor undersøgelser indgår som et centralt element. Det kræver med andre ord bevidst planlægning og italesættelse. Jan Sølbergs pointe er, at vi har brug for at anvende deltagelsesmetaforen mere bevidst og eksplicit, når vi taler om kompetenceorienteret naturfagsundervisning.

Artiklen er et vigtigt bidrag til naturfagsdidaktikere og -underviseres forståelse af, hvad kompetenceorienteret undervisning er inden for den naturvidenskabelige fagrække. Artiklen er relevant for alle uddannelsesniveauer og henvender sig især til forskere, konsulenter og læreruddannere.

Reference:

Sølberg, J. (2020). To metaforer for læring og kompetenceorienteret undervisning. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2020(2), 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/120782