26. maj 2020

Hvordan rykker personlig medicin ved sundhedssystemet og vores opfattelse af sygdom og sundhed?

Personlig medicin

Sara Green, tenure track adjunkt, Københavns Universitet, skal stå i spidsen for forskningsprojektet Philosophy of Personalised Medicine in Practice (PROMISE), der skal afdække hvordan personlig medicin får indflydelse på vores sundhedssystem.

I disse år investeres der i Danmark og mange andre lande i udviklingen af personlig medicin, som fokuserer på hvordan genetisk variation har indflydelse på sygdomsrisiko, udvikling, og behandlingsrespons. I Danmark er der for nylig oprettet et Nationalt Genom Center, og der arbejdes på at udvikle datainfrastrukturer som kan integrere information om DNA med elektroniske patientjournaler. Samtidig stiger udbuddet af genetiske tests fra private firmaer på det globale marked.
 
Sara GreenForskningsprojektet PROMISE, ledet af tenure track adjunkt Sara Green, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU, afdækker hvordan personlig medicin i flere afskygninger får indflydelse på vores sundhedssystem. Projektet har særlig fokus på hvordan personlig medicin udvikles i almen praksis, hvor der er store forventninger til de nye muligheder men også nye udfordringer.


Projektet undersøger blandt andet følgende spørgsmål:

  • Hvordan ser praktiserende læger mulighederne og udfordringerne ved personlig medicin?
  • Er det lægens opgave at rådgive om resultater af genetiske tests købt på nettet?
  • Hvilke fordele og ulemper er forbundet med det øgede fokus på genetikkens betydning for udvikling af fremtidige sygdomme? 

Gennem teoretisk og empirisk analyse præciserer PROMISE baggrunden for både optimisme og bekymringer i debatten om personlig medicin. PROMISE bidrager dermed til en forståelse af hvordan personlig medicin rykker ved dybe spørgsmål såsom sundhedssystemets formål og organisering, samt vores opfattelse af sygdom og sundhed.