9. januar 2020

Jonas Dreyø ny ph.d.-studerende på IND pr. 1. januar 2020

Jonas har en baggrund med bachelor som folkeskolelærer og en kandidat i matematikdidaktik fra Aarhus Universitet. Jonas har været ansat som videnskabelig assistent på Forskningslaboratoriet for It- og læringsdesign på Aalborg Universitet i København indtil han fik sin ph.d. pr. 1/5/2018. Ph.d.-en er samfinansieret af Københavns Professionshøjskole og på daværende tidspunkt AAU og nu KU.

Ph.d.-projektet omhandler læreres holdninger til dilemmaet om anvendelsen af digitale kognitive matematikværktøjer i folkeskolens matematikundervisning. I ph.d.-projektet forsøges det at få adgang til og kortlægge disse holdninger gennem anvendelse af digitale og data science metoder, ved at involvere lærere i at producere og analysere data om deres holdninger til og måder at arbejde med dilemmaet på, og dels ved at facilitere dialoger og beslutninger på baggrund af disse data, samt analyser og visualiseringer deraf.