21. april 2020

Professor Lars Ulriksen, IND, sidder i ekspertgruppe, der skal se på karakterskalaen

Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet har nedsat en ekspertgruppe, som skal formulere anbefalinger vedrørende om der skal ske ændringer i karakterskalaen. Gruppen har 14 medlemmer fra hele uddannelsessektoren og nogle censor- og aftagerrepræsentanter, og et af disse medlemmer er professor Lars Ulriksen fra Institut for Naturfagenes Didaktik. Formand for gruppen er tidligere rektor for KVL og CBS, Per Holten-Andersen. Gruppen holdt sit første møde mandag den 20. april og skal efter planen være færdig til september 2020.

Læs mere om ekspertgruppen og dens kommissorium.