22. december 2020

Naturvidenskabelige museer er ikke neutrale - og har aldrig været det!

Diskussioner om dekolonisering, bæredygtighed, #metoo bevægelsen og Black Lives Matter har sat social retfærdighed på dagsordenen mange steder, ikke mindst blandt museer. I en holdningsartikel skrevet af forskere fra IND, tager forfatterne afsæt i hvordan naturvidenskabelige museer historisk set har stræbt efter neutralitet for at bevare den store grad af tillid, de nyder i samfundet og hos bevillingsgivere, og diskuterer hvordan denne neutralitet ikke (længere) er mulig. Forfatterne foreslår at naturvidenskabelige museer i stedet åbent deklarerer deres positioner og giver en række forslag til hvilke former sådanne deklarationer kunne tage.

Reference: Evans, H. J., Nicolaisen, L. B., Tougaard, S., & Achiam, M. (2020). Museums beyond neutrality. Nordisk Museologi, 29(2), 19-25. 

Artiklen kan tilgås her (open access): https://journals.uio.no/museolog/article/view/8436/7404