12. maj 2020

Teorirammernes betydning for opgavedesign inden for matematisk modellering

Matematikdidaktik

Britta Eyrich Jessen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, har sammen med Berta Barquero, Universitat de Barcelona, Spain, publiceret en artikel, der ser på koblingen mellem valgt teoriramme og de opgavedesign de leder til inden for matematisk modellering.

Mere konkret betragter de teorirammer som epistemologiske referencerammer, der hver vægter forskellige elementer af og perspektiver på undervisning i matematisk modellering, hvilket kommer til udtryk i de opgavedesign, der skabes inden for de respektive referencerammer. I artiklen ser de på teorirammerne: ’the models and modelling perspective’, modelleringskompetence og modelleringscirkel samt Studie- og Forskningsforløb, og konkluderer at designværktøjerne er dynamiske størrelser udviklet som resultat af referencemodellernes iboende idéer om fx modellering som indhold eller som redskab til at udvikle andet matematik. Man skal derfor være varsom med at anskue et opgavedesign fra en anden referenceramme end den, hvori opgaven er skabt. Ydermere peger artiklen på et behov for en eksplicitering af designprincipper, når vi ser på potentialer i matematikaktiviteter.       

Reference:

Barquero, B., & Jessen, B. E. (2020). Impact of theoretical perspectives on the design of mathematical modelling tasks. Avances de Investigación en Educación Matemática, (17), 98-113.