8. september 2021

2. årgang på kandidatuddannelsen i STEM-undervisning er netop startet

Studerende bygger modeller af et boligkvarterDe næste 2 år (kandidatstuderende) eller 4 år (erhvervskandidatstuderende) vil de nye studerende fra hele landet arbejde med at bringe den nyeste naturvidenskabelige forskning ind i undervisningen af børn og unge.

På uddannelsen bliver de studerende undervist problembaseret i samfundsrelevante problemstillinger på tværs af naturfagene og matematik, samt de teknologiske og ingeniørvidenskabelige aspekter af fagene.
De studerende kommer fra hele landet, da uddannelsen både foregår regionalt, online og på fælles undervisningsdage midt i landet (Odense). Underviserne og forskerne kommer ligeledes fra hele landet, da uddannelsen er et samarbejde mellem Danske Professionshøjskoler, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og Københavns Universitet.

I studiestarten bliver den faglige tilgang på uddannelsen eksemplificeret med en workshop om natur- og tværfaglige samfundsmæssige problemstillinger.
På billedet er de studerende i fuld gang med at bygge modeller af et boligkvarter, der tager højde for forskellige årstiders sol- og skyggeforhold i Danmark.