9. februar 2021

Bliv klogere på formativ evaluering i skolen

Evaluering i skolen

Adjunkt Jesper Bruun fra IND har sammen med Per Lauvås skrevet bogen: 'Ren formativ evaluering i skolen'.

Bogen retter sig primært til lærere og lærerstuderende og giver konkrete bud på forskningsbaserede og veldokumenterede alternativer til den eksisterende evalueringspraksis, som kan øge læringen og mindske arbejdspresset for både lærere og elever i grundskolen og gymnasiet.

Bogen udkommer 1. marts 2021 på forlaget Klim.