20. maj 2021

Formidling af bæredygtighed i kulturinstitutioner: Hvilke særlige muligheder er der?

Bæredygtighedsformidling

Henry James Evans, ph.d.-stipendiat, og Marianne Achiam, lektor, begge fra Institut for Naturfagenes Didaktik, KU, har analyseret hvilke faglige, samfundsmæssige og institutionelle betingelser der er for bæredygtighedsformidling. I denne artikel giver de deres bud på hvilke muligheder dette giver science centre, museer, akvarier og zoologiske haver.

I lyset af de udfordringer vi står over for – fx klimaforandringer, covid-19 pandemien og biodiversitetskrisen - er der bred enighed i samfundet om at bæredygtighed bør prioriteres. Forskning peger endvidere på at museer, science centre, zoologiske haver, akvarier og andre kulturinstitutioner har helt særlige muligheder for at skabe effektiv formidling om bæredygtighed. Men bæredygtighed er et komplekst begreb, som ikke let lader sig oversætte til formidlingspraksis. I denne artikel analyserer forfatterne de faglige, samfundsmæssige og institutionelle betingelser der er for bæredygtighedsformidling, og giver deres bud på hvilke muligheder dette giver kulturinstitutionerne.

Reference

Evans, H. J., & Achiam, M. (2021). Sustainability in out-of-school science education: Identifying the unique potentials. Environmental Education Research. https://doi.org/10.1080/13504622.2021.1893662