22. september 2021

Onlinestuderende spørger mere til undervisningen end dem, der er fysisk tilstede

HyFlex

På baggrund af de Corona-relaterede restriktioner som siden foråret 2020 betød, at campusbaseret onsite undervisning skulle finde nye organiseringsformer, har Helle Mathiasen, IND, sammen med Henrik Bregnhøj, SUND, i et casestudie undersøgt hvad HyFlex-organiserede forelæsninger kan og ikke kan.

Med fokus på kommunikationens mulighedsbetingelser i en HyFlex-organiseret undervisning viste den kvantitative og kvalitative undersøgelse således at de studerende er enige om, at HyFlex er et godt og fleksibelt storholdsorganiseret forelæsningsformat (100+), men at de foretrækker onsite holdundervisning.

Undersøgelsen viste endvidere at 74 pct. af de studerende valgte at følge forelæsningerne online, selvom der var lagt op til en model hvor 50 pct. var online og 50 pct. var onsite på skift, så alle studerende kunne få lige muligheder for hhv onsite/online-deltagelse.

e-moderator-funktionen opleves som den ’kommunikative bro’ og det vigtige bindeled mellem onsite og online undervisningsmiljøerne. De studerende oplever det ydermere som en kvalitet, at forelæser bruger kropssprog i auditoriet, skriver på tavle, peger på storskærm, spørger studerende i auditoriet og får svar fra onsitestuderende samt at e-moderator stiller forelæser spørgsmål fra chatten, og forelæser svarer. De studerende bruger og hjælper hinanden under forelæsningen i chatten, og de bidrager både med spørgsmål og svar. Det er primært de studerende, der følger forelæsningen online, der bruger chatten, men også onsitestuderende bruger chatsvar, og klipper dem ind i deres noter. De studerende giver også udtryk for, at de spørger mere på chatten end i auditoriet. Begrundelserne handler primært om ikke at ville ”dumme sig”, ”udstille sin uvidenhed” eller ”stikke ud”, når man sidder i auditoriet. De studerende tillægger muligheden for at bruge forelæsningsvideoerne fleksibelt, og specielt til eksamensforberedelse stor betydning, fordi de på dette tidspunkt er et andet sted fagligt end den gang, de så forelæsningen første gang, og dermed kan denne læringsressource bygge på den aktuelle viden og måske medvirke til en dybere forståelse.

De studerende bakker en fortsættelse/udvikling af HyFlex-organiseret undervisning op, når den vel at mærke bliver livestreamet fra auditoriet, og er tilgængelig som videoressource efterfølgende. Det vigtige er, at få ’auditoriestemningen med’, da den understøtter motivationen til at følge med, fordi det opleves mere levende (et socialt system, der opretholdes/udvikles via kommunikationen i bredeste forstand). De studerende pointerer, at det er vigtigt, at forelæser ikke ’taler til en tom sal’, og foreslår fx at lade en håndfuld studerende deltage i alle forelæsninger i auditoriet sammen med forelæser og e-moderator.

Læs også: Onlinestuderende spørger mere til undervisningen end dem, der er fysisk tilstede.

Reference:

Mathiasen, H., & Bregnhøj, H. (2021). Hvad kan HyFlex-organiseret undervisning? - de studerendes tilgang. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 14(24). https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125533