1. oktober 2021

Hvordan kan forskningsbaseret viden om astrofysik og kosmologi blive til formidlingsvenlig viden?

SCIENCE COMMUNICATION

Postdoc Line Bruun Nicolaisen, lektor Marianne Achiam (begge Institut for Naturfagenes Didaktik, KU) og Tina Ibsen (tidl. Planetarium) undersøger i artiklen ’Transforming astrophysics in a planetarium’ baggrunden for, hvorfor rumteknologi og kosmologi opfattes som spændende og relevant af nogle dele af befolkningen, men som kedeligt og uvedkommende af andre.

Planetarium og Institut for Naturfagenes Didaktik indgik i et samarbejde for at skabe udstillingen ’Made in Space’, som skulle trække på den nyeste forskning om astrofysik og kosmologi. I selve designprocessen blev brugerinddragelse, køn og inklusion bærende i udviklingen af udstillingen. Artiklen ’Transforming astrophysics in a planetarium’ beskriver processen, hvorved forskningsbaseret viden om astrofysik og kosmologi blev til formidlingsvenlig viden om astrofysik og kosmologi. Denne proces foregik gennem en række workshops, hvor ikke-inkluderende diskurser (fx om kolonisering af rummet, rummet som et maskulint domæne, og den alvidende forsker over for den ignorante offentlighed) afløstes af mere inkluderende måder at tale om astrofysik og kosmologi (fx i form af deres æstetiske, fælles og følelsesmæssige aspekter). Kapitlet afsluttes med en diskussion af udviklingen af ’Made in Space’ i et bredere institutionelt og samfundsmæssigt perspektiv.

Artiklen er skrevet som en del af forskningsprogrammet Vores Museum. Den er udgivet som kapitlet ’Transforming astrophysics in a planetarium’, som indgår i en antologi om eksperimentel museologi, udgivet på forlaget Routledge.