7. januar 2021

Ny leder for den naturvidenskabelige læring

Ny institutleder

Jan Alexis Nielsen, lektor ved Institut for Naturfagenes Didaktik på Det natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, tiltræder pr. 1. februar 2021 som institutleder samme sted.

Jan Alexis NielsenOprindeligt havde Jan Alexis Nielsen set sig selv om forsker inden for matematikkens filosofi, men et job som videnskabelig assistent på Syddansk Universitet i 2007 gjorde den nyuddannede Cand.mag. i filosofi og matematik interesseret i fagdidaktik og uddannelsesforskning. Med det valg blev der åbnet for en karriere, der nu krones med jobbet som leder af Institut for Naturfagenes Didaktik.

Jan Alexis Nielsen blev i 2011 Ph.d. i naturfagsdidaktik på Syddansk Universitet og blev herefter ansat på Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet - først som videnskabelig assistent og senere som Postdoc. Helt central var naturligvis forskningen, men sideløbende voksede hans interesse for ledelse af både forskningsprojekter og medarbejdere, og i 2015 blev Jan Alexis Nielsen leder for instituttets nyoprettede forskningsgruppe Evaluering og læring i naturfaglig undervisning. Fra 2016-2019 var han leder af Sektion for naturfags- og matematikdidaktisk forskning og undervisning, der med fem forskningsgrupper er den største sektion på instituttet.

Siden 2019 har Jan Alexis Nielsen været studieleder for kandidat- og erhvervskandidatuddannelsen inden for den såkaldte STEM-undervisning. De nye uddannelser henvender sig til naturfagslærerne i grundskolen og er udviklet i et samarbejde mellem fem universiteter og seks professionshøjskoler.

Ved siden af forskning og ledelse har Jan Alexis Nielsen varetaget undervisning og vejledning af studerende lige som han ofte holder oplæg for politikere, myndigheder, undervisere på alle niveauer i uddannelsessystemet og forskere. Dermed forfølger han en overbevisning om, at forskningen og instituttet skal være synlig, relevant og ikke mindst til gavn for de modtagere, som eksempelvis skal træffe beslutninger, udarbejde ny lovgivning eller udvikle undervisningen. Den overbevisning vil blive en drivkraft i jobbet som institutleder.

Jan Alexis Nielsen afløser professor Hanne Andersen, som efter fem år på posten som institutleder vender tilbage til forskningen, hvor hun vil fokusere på videnskabens vilkår og udvikling i det 21. århundrede.

”Institut for Naturfagenes Didaktik har i mange år leveret anerkendt forskning, der er med til at styrke den undervisning og læring, som vores børn og unge modtager. Jeg er overbevist om, at Jan Alexis Nielsen med sin viden og erfaring griber den stafet og sikrer, at instituttet også fremover er førende inden for sit felt. Jeg ser meget frem til samarbejdet,” siger Katrine Krogh Andersen, dekan på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet