13. december 2021

Tidsrytmer i uddannelser på SCIENCE kan støde sammen

Studietid

Katia Bill Nielsen og Lars Ulriksen, begge fra Institut for Naturfagenes Didaktik, KU, har i et studie undersøgt andetårsstuderende på SCIENCE og deres oplevelse af den måde tiden og tidsstrukturen på uddannelsen påvirker deres studiepraksisser og muligheder i deres uddannelse.

I artiklen Following rhythms and changing pace – Students’ strategies in relation to time in higher education peger forfatterne på, at der er forskellige tidsrytmer i uddannelsen, som nogle gange støder sammen. Én rytme er blokstrukturen som giver et højt tempo og en oplevelse af en mølle man er i, hvor man jager afsted, og så begynder det hele forfra i næste blok. Nogle af de studerende fortalte at de oplevede, at den tidsstruktur gjorde det svært at fokusere på at lære og svært at knytte forbindelsen mellem de enkelte kurser. Nogle studerende fortalte om, at det var svært at fordybe sig. Andre studerende satte pris på, at der var kort mellem at skulle lære noget indhold og at blive bedømt i det, og at blokstrukturen gav en klarhed.

Forfatterne fandt også en forskel mellem den hurtige tid inden for blokkene og den langsomme tid i fordybelsen, når det gjaldt muligheden for at planlægge studieforløbet og tænke over, hvor man gerne ville hen med sit liv. Den hurtige tid i blokkene gjorde det svært at træde et skridt tilbage og tænke over helheden.

Samtidig så forfatterne, at de studerende fandt strategier for at skabe sig mere tid og langsommere tid til sig selv.

Reference

Katia Bill Nielsen & Lars Ulriksen (2021) Following rhythms and changing pace–Students’ strategies in relation to time in higher education, Teaching in Higher Education, DOI: 10.1080/13562517.2021.1940926