11. oktober 2021

Carl Winsløw med i ekspertgruppe under UVM

Børne- og undervisningsministeren nedsætter en ekspertgruppe, der skal pege på centrale udfordringer i matematikfaget og komme med anbefalinger til at løse dem. Fra universiteterne deltager Carl Winsløw fra Institut for Naturfagenes Didaktik og Per Brockhoff, DTU Compute. Gruppen ledes af Charlotte Krogh Skott (Professionshøjskolen København) og Brian Krog Kristensen (Silkeborg Gymnasium). 

Gruppen skal arbejde med matematikfagets indhold, lærernes kompetencer, undervisningens tilrettelæggelse og brugen af analoge og digitale hjælpemidler. En rapport med løsningsforslag og anbefalinger skal ligge klar i maj 2022.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside