16. december 2022

Novo Nordisk Fonden udlover stipendier til masteruddannelsen i scienceundervisning  

Uddannelse

Med en millionpulje støtter Novo Nordisk Fonden udvikling af undervisningstalenter på de naturvidenskabelige fag på ungdomsuddannelserne. 

MISU studerende
Masteruddannelsen i scienceundervisning er designet til at gøre erfarne undervisere endnu bedre, siger studieleder Lene Møller Madsen.

Novo Nordisk Fonden har igen i år valgt at udlove stipendier til undervisere, der ønsker at tage masteruddannelsen i scienceundervisning.  

Med en samlet støtte på seks millioner kroner sikrer fonden, at 10 kandidater både får betalt selve uddannelsen og bliver frikøbt fra deres job undervejs.  

“Vi er rigtig begejstrede for, at Novo Nordisk Fonden endnu engang vælger at støtte vores undervisningstalenter med de her stipendier,” siger studieleder Lene Møller Madsen, der er lektor på Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet.  

“Masteruddannelsen i scienceundervisning er designet til at gøre erfarne undervisere endnu bedre, og med støtte fra fonden får flere undervisere mulighed for at udvikle deres praksis.”  

Fristen for at søge et af Novo Nordisk Fondens stipendier er 1. marts 2023 - hvilket er to måneder før Københavns Universitets ansøgningsfrist til optag på uddannelsen d. 1. maj 2023. 

Erfaring og forskning 

Hvis man er nysgerrig på muligheden for at søge et stipendium – og på uddannelsen generelt – kan man høre mere på et af de to online informationsmøder den 6. eller 21. februar 2023. 

Uddannelsen er målrettet undervisere i naturvidenskabelige fag på gymnasialt niveau eller tilsvarende, fortæller Lene Møller Madsen.   

“På uddannelsen kobler du din egen undervisningserfaring med den nyeste viden fra forskning i naturfagsdidaktik. Det er en mulighed for at få nye vinkler på din undervisning.” 

Master i scienceundervisning er tilrettelagt som et deltidsstudie over 3 år, så det er muligt at arbejde ved siden af. Hvis man ikke er sikker på, om man vil læse det samlede master-forløb, kan de enkelte kurser også læses hver for sig.  

Vægt på motivation og erfaring 

Det er Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet, der står for det faglige indhold på uddannelsen. Og det er også her, at et udvalg kommer til at evaluere alle stipendium-ansøgningerne - før Novo Nordisk Fonden beslutter, hvem der i sidste ende skal modtage støtten.  

Udvalgets kriterier går blandt andet på ansøgerens motivation, som beskrevet i ansøgningen, samt i en anbefaling fra rektor.  

“Vi lægger mærke til, om ansøgere har udgivet undervisningsmateriale, udviklet metoder eller har erfaring med kompetenceudvikling af kollegaer. Og vi lægger vægt på at have diversitet i forhold til både køn, geografi og fagområde,” siger Lene Møller Madsen.  

Alle kriterier behøver ikke være mødt, for at en ansøgning kan tages i betragtning. Og derfor opfordrer Lene Møller Madsen også alle, der er interesseret i masteruddannelsen, til at ansøge om stipendiet. 

Emner