3. november 2022

Mød studerende på master i science-undervisning

Uddannelse

Læs hvorfor Pelle, Filis og Kåre har valgt at tage masteruddannelsen i science-undervisning.

Faglig udvikling, ny inspiration og didaktiske værktøjer.

Det er nogle af de ting, som har fået Pelle, Filis og Kåre til at tage masteruddannelsen i science-undervisning. Læs her hvordan de tre undervisere får uddannelsen til at fungere sammen med et fuldtidsjob – og hvad de får med hjem.

 

<span 201341983="" 335551550="" 335551620="" 335559739="" 335559740="" :0="" :160="" :259="" data-ccp-props="{">Pelle: Giver ny inspiration

Pelle<span 201341983="" 335551550="" 335551620="" 335559739="" 335559740="" :0="" :160="" :259="" data-ccp-props="{">: Man bliver inspireret<span 201341983="" 335551550="" 335551620="" 335559739="" 335559740="" :0="" :160="" :259="" data-ccp-props="{">

Pelle Bøgild
Pelle Bøgild er gymnasielærer i fysik og idræt på Sorø Akademi.

"Jeg savnede at få lidt nye indspark til min undervisning. Jeg har været lærer i seks år, og jeg synes det kunne være fedt at få noget ny teori, jeg kan tage ud og bruge i min praksis. Både for forhåbentlig at blive en bedre gymnasielærer, men også for min egen udviklings skyld. Jeg kan godt lide at få nogle nye input, så det ikke bare er den samme plade, der bliver sat på år efter år.<span 201341983="" 335551550="" 335551620="" 335559739="" 335559740="" :0="" :160="" :259="" data-ccp-props="{"> 

Jeg har fået tid til at læse stillet til rådighed hed af min ledelse, og det giver mulighed for at arbejde med tingende på en måde, jeg ikke ville komme til, hvis jeg skulle side og søge efter information selv. <span 201341983="" 335551550="" 335551620="" 335559739="" 335559740="" :0="" :160="" :259="" data-ccp-props="{"> 

Det bedste har været at få et teoretisk input, og så skulle afprøve det selv. Og samtidig at høre, hvad de andre har gjort og måske også afprøve noget af det. Det har været meget lærerigt.  At man hele tiden kan afprøve teorien i praksis og spare med undervisere og de andre på holdet, har været enormt fedt. Jeg har i det hele taget været rigtig glad for at snakke med andre gymnasielærer og få noget inspiration derfra."

<span 201341983="" 335551550="" 335551620="" 335559739="" 335559740="" :0="" :160="" :259="" data-ccp-props="{">Filis: Teorien bliver konkret

filis necip
Filis Necip er bioanalytikerunderviser på Rigshospitalet.

"Jeg er relativt ny I min underviser-rolle og jeg manglede egentlig nogle pædagogiske og didaktiske værktøjer til, hvordan jeg kunne sikre og fremme læring hos mine elever. Den måde jeg selv er blevet skolet på, er meget anderledes end måden man underviser på i dag. Så jeg havde brug for at få en helt solid grundbasis i forhold til, hvordan undervisning fungerer i dag. <span 201341983="" 335551550="" 335551620="" 335559739="" 335559740="" :0="" :160="" :259="" data-ccp-props="{"> 

Uddannelsen tager udgangspunkt i de forskningsstudier, der er lavet om undervisning indenfor mange forskellige naturvidenskabelige fag. Og den måde underviserne har gjort det på, har været ved at konkretisere, hvad vi kan bruge i vores undervisning. Det har været meget givende for mig. <span 201341983="" 335551550="" 335551620="" 335559739="" 335559740="" :0="" :160="" :259="" data-ccp-props="{"> 

Ud fra nogle af de videnskabelige tekster, vi har læst om didaktik, har jeg selv kunne tage ud i min egen praksis og etablere nogle didaktiske projekter - allerede inden jeg er begyndt på min masterafhandling. Det er bare super spændende. <span 201341983="" 335551550="" 335551620="" 335559739="" 335559740="" :0="" :160="" :259="" data-ccp-props="{"> 

Længden på uddannelsen og måden uddannelsen er bygget op på harmonerer med at kunne passe sit fuldtidsarbejde ved siden af. Samtidig sikrer længden og opbygningen af uddannelsen, at det man lærer på uddannelsen, er noget man kan reflektere over, afprøve og evt. implementere i egen praksis. Man kan nå at processere og operationalisere læringen.<span 201341983="" 335559739="" 335559740="" :0="" :160="" :259="" data-ccp-props="{">"

<span 201341983="" 335559739="" 335559740="" :0="" :160="" :259="" data-ccp-props="{">Kåre: Jeg har fået nye redskaber

Kåre Stokvad Hansen
Kåre Stokvad Hansen underviser på HF & VUC FYN.

"Jeg har været så heldig over de sidste år, at jeg har været vejleder for kandidater. Det gav mig et nyt perspektiv, hvor jeg kom til at se mig selv mere som underviser, hvor jeg tidligere har set mig selv mere som faglærer. Da jeg kunne se, at jeg ikke skulle være vejleder i en periode, så valgte jeg denne uddannelse som en anden måde at søge faglig udvikling. Så det var egentlig det, der motiverede mig. 

Noget af det har været teoretisk tungt, fx om hvordan kan man arbejde med didaktikken som videnskab, og så har der været dele, der ligger sig mere op af den daglige praksis. Jeg er nok mest til det sidste. Jeg har fået nogle nye måder at se faget på og nye måder at tænke læring på. Det har givet mig nogle redskaber, som jeg bruger for mig selv, men også bruger til at kommunikere med mine elever for at gøre det tydeligere for dem, hvad vi prøver at undervise dem i. 

Rammerne for uddannelsen og mit tidsforbrug har passet meget godt med mine forventninger, og hvad der stod på hjemmesiden."

Emner