2. maj 2022

Mød studerende på kandidaten i STEM-undervisning

Uddannelse

Læs hvorfor Emilie, Anja og Kerstin har valgt at tage kandidatuddannelsen i STEM-undervisning. 

naturfagsundervisning
Med en kandidat i STEM-undervisning kan du fx udvikle naturfagsundervisning i en skole eller i en kommune.

Kandidatuddannelsen i STEM-undervisning er til dig, der gerne vil udvikle den naturvidenskabelige undervisning i grundskolen.

På uddannelsen kobler vi læringspraksis med den naturvidenskabelige frontforskning og den nyeste viden inden for didaktik. 

Her kan læse, hvad tre af vores nuværende studerende siger om studiet. 

 

Emilie: "Virkelig engagerede undervisere"

Emilie
Emilie Skaarup Bruhn læser kandidatuddannelsen i STEM-undervisning som et fuldtidsstudie. 

"Jeg kommer direkte fra læreruddannelsen og har haft et års barsel, og tænkte at jeg ville læse videre. Det var egentlig min plan at have et job ved siden af, men jeg valgte at prioritere at læse på fuld tid i stedet. Ved siden af jeg i gang med at starte en friskole, som også tager noget tid.

Det mest interessante ved uddannelsen er det tværfaglige. At man kombinerer matematik og det naturfaglige og engineering-tankegangen, var det, der fangede mig til at starte med, for det har været min interesse længe.

De undervisere vi har haft har været virkelige engageret, men også rigtig meget inde i det faglige. Og så er det vores opgave at forsøge at skabe sammenhæng mellem de forskellige fag. Det synes jeg, har været rigtig fedt. At man får nogle undervisere, der er eksperter inden for hvert område, og selv kan sætte det sammen.

Fleksibiliteten er rigtig vigtig for mig. Det passer mig rigtig godt, at man kun skal møde op to dage hver anden uge, så jeg selv kan strukturere min tid, og få det planlagt ind i alle de andre ting, jeg har gang i.

Jeg tog uddannelsen fordi jeg ville blive klogere på den nyeste forskning inden for naturfags- og matematikdidaktik. Og det tænker jeg, jeg vil bruge i den friskole, jeg er ved at starte. Personligt vil jeg gerne arbejde videre inden for forskningsverdenen. Så jeg har brugt uddannelsen til at blive inspireret til, hvad jeg synes kunne være spændende at forske videre i, for det er sådan, jeg kunne tænke mig at arbejde med fremadrettet."

Anja: "Vi har fået et rigtig godt sammenhold"

Anja
Anja Rousing Lauridsen sagde sit lærerjob op for at fordybe sig i kandidatuddannelsen i STEM-undervisning.

"Jeg har valgt at læse kandidaten på to år som et fuldtidsstudie, fordi jeg gerne ville have tiden til at fordybe mig i det. Så jeg valgte simpelthen at sige mit job som skolelærer op og flytte til Fyn.

Det bedste for mig er at blive opdateret inden for et område, der interesserer mig, og have de undervisere, som ved allermest inden for deres felt i Danmark. De kommer jo fra alle mulige universiteter og professionshøjskoler, og afholder forskellige kurser, og det synes jeg er mega fedt. 

Det har været overraskende, hvor mange forskellige tilgange vi har til uddannelsen. Vi kommer med forskellige baggrunde og motivation for at tage uddannelsen, men vi brænder alle sammen for hvert vores sted. Vi kan supplere hinanden på mange forskellige måder. Nogen kommer med rigtig mange års erfaring, og andre har ikke så mange års erfaring, og jeg ligger lidt i midten. Det giver en rigtig god dynamik på holdet, at vi hver især har noget at bidrage med, og kan lærer af hinanden og med hinanden. 

Det giver et rigtigt godt sammenhold, og jeg har fået et netværk på tværs af landet, fordi vi kommer mange forskellige steder fra. Uddannelsen er jo struktureret på den måde at man har undervisning bestemte dage, hvor man mødes i Odense. Så man lærer hinanden at kende, selv om man ikke behøver at flytte til byen, som jeg har gjort.

Jeg har ikke som sådan et mål med uddannelsen eller drøm om, at det skulle bringe mig et nyt sted hen. Jeg er utrolig glad for at undervise. Så det her er en opgradering for min egen skyld. Der er helt unikt at kunne fordybe sig i det i to år, og det er virkelig en fed mulighed, så jeg er utrolig glad for at have valgt uddannelsen." 

Kerstin: "Du får den nyeste viden"

Kerstin
Kerstin Book læser kandidatuddannelsen på deltid ved siden af sit job som science-koordinator. 

"Jeg tager kandidaten som en erhvervskandidat over fire år.  Det vil sige, jeg har undervisning en gang om ugen - hver anden gang er det fysisk undervisning, og hver anden gang er det i studiegrupper og arbejde med vores projekter. 

Læsning foregår når jeg har tid, og det skriftlige arbejde laver jeg typisk i weekender og om aftenen. Men jeg synes egentlig det hænger fint sammen med mit arbejde. Indholdet i uddannelsen passer godt med mit arbejde som science-koordinator, men jeg hører også fra dem, der har en lærerstilling, at de kan koble vores opgaver på deres arbejde, fordi de for eksempel skal udvikle og afprøve et undervisningsforløb. Så man kan sagtens koble uddannelsen sammen, med det man ellers laver. Jeg arbejder 25 timer, og så er der stort set lige så meget studiearbejde ved siden af. 

Personligt havde jeg brug for at blive udfordret på min faglighed, og få ny viden ind, særlig på STEM-området. Fokus på STEM bliver jo understreget fra både industrien og ministeriet, og jeg trængte til at få udfordret den viden jeg havde på forhånd. Og det får man på den her uddannelse, og man får den absolut nyeste viden. 

Undervisningen er bygget op, så man får specialister som lærere, og det er rigtig fedt. For så får man den nyeste viden og kan bruge den direkte ind i ens undervisning eller skoleudvikling. Vi har kontakt til frontforskning, og vi finder ud af hvordan frontforskning kan laves om til aktuelle undervisningsforløb. 

Jeg vil helt klart anbefale at man kigger sin ledelse dybt i øjnene, og siger, det her vil jeg. For det virker og det giver noget. Og det er både mens man er i gang med uddannelsen og bagefter."