17. januar 2023

Derya så 1.g'ere snuble i matematik. Nu vil hun bygge en bedre bro til grundskolen 

Forskning

Med lektionsstudier som metode vil ph.d.-studerende Derya Diana Cosan skabe samarbejde mellem lærere i grundskole og gymnasiet.  

Derya Diana Cosan
Derya Diana Cosan har som gymnasielærer selv oplevet elever, der var dårligt klædt på til matematik på gymnasialt niveau.

Matematikken udgør den største faglige snubletråd, når elever fra grundskolen begynder på gymnasiet. I årevis har elever rapporteret, at de oplever matematikken som særlig vanskelig. 

"Eleverne oplever matematik i gymnasiet som noget andet, end det de har beskæftiget sig med i grundskolen," fortæller Derya Diana Cosan, der er nystartet ph.d.-studerende på Institut for Naturfagenes Didaktik.  

"Det er tydeligt, at der er et behov for at bygge bro mellem gymnasium og grundskole - ikke mindst når omkring 70 procent af en grundskole-årgang går videre til en gymnasial uddannelse." 

Over de næste år vil Derya Diana Cosan med fokus på algebra undersøge, hvilke huller i elevernes viden der ender med at give dem udfordringer i gymnasiet. Og om problemet kan takles med såkaldte lektionsstudier.  

"Lektionsstudier er en metode, hvor lærere i fællesskab forbereder, udfører, observerer og reflekterer over en lektion. Metoden bliver brugt på gymnasier og i folkeskoler. Jeg skal afprøve, om vi kan bruge denne metode til at forbinde de to," siger Derya Diana Cosan. 

Basale regneregler 

I flere år har gymnasielærere i forskellige undersøgelser berettet om elever, der ikke er klædt fagligt på til matematik på gymnasialt niveau. Det har Derya Diana Cosan selv oplevet som gymnasielærer i matematik.  

"Jeg har oplevet, at elever har store udfordringer med algebra. De kæmper med nogle basale regneregler, løsning af ligninger og forståelse af brøker," fortæller Derya Diana Cosan.   

"Mange elever ser fx lighedstegnet som en operation, og ikke som et symbol, der viser at begge sider af ligningen er identiske." 

På begge sider af skellet 

Oplevelsen fra klasseværelset inspirerede Derya Diana Cosan til at forsøge at gøre noget ved problematikken.  

"Min plan har hele tiden været at være gymnasielærer, og jeg har undervist siden november 2018, hvor jeg skrev min bachelor i matematik. Jeg havde ikke nogen planer om at skrive en ph.d. før jeg underviste 1.g'ere i matematik og selv så, at der var noget galt."  

Jeg har oplevet, at elever har store udfordringer med algebra

Derya Diana Cosan

Samtidig skrev Derya Diana Cosan sit speciale i matematik, der handlede om at udvikle systematiske tests af elevers viden i bl.a. algebra. 

"Det har givet mig et blik ind i udfordringerne på både grundskole- og gymnasialt niveau. Og det har givet mig blod på tanden for at udvikle forskning som kan være med til at løse dem," siger hun.  

Fokus på sidste klassetrin 

Lektionsstudie-gruppen, som Derya Diana Cosan vil etablere i sit forskningsprojekt, kommer til at bestå af seks folkeskolelærere, der underviser 9. klasser i matematik, samt to matematiklærere fra et gymnasium. De to sidstnævnte har erfaring med lektionsstudier fra tidligere projekter.  

"Projekter vil tage udgangspunkt i 9. klasse og igangsætte et samarbejde mellem institutionerne som kan styrke den fælles indsats om algebra, som er en afgørende forudsætning for at følge med i gymnasiet " siger Derya Diana Cosan.  

"Gymnasielærere har jo netop også erfaring med de 15-årige og opefter, og derfor fokuserer vi på 9. klasse. Det centrale er nemlig, at både gymnasielærere og folkeskolelærere får noget godt ud af metoden."  

Den udvalgte folkeskole sender typisk elever videre til det udvalgte gymnasium. Det håber Derya Diana Cosan kan være med til at gøre det tydeligt for begge parter, at det giver mening af samarbejde.  

Tager metoden med sig 

Ideen er ikke at lave om i 9. klassernes matematikpensum, understreger Derya Diana Cosan.  

"Der er ingen forventninger om, at man skal lære 9. klasser at lave differentialregning. Men der er nogle algebraiske teknikker og basale regneregler, som skal dannes i folkeskolen, og det er dem, vi er interesseret i," siger hun.  

Målet er i sidste ende ikke at måle elevernes algebra-viden, men at skabe en platform for samarbejde mellem de to lærergrupper. 

"Jeg håber, at begge grupper kommer til at se en masse potentiale i lektionsstudier som samarbejdsmetode, og at de tager den med sig, når projektet er færdigt," siger Derya Diana Cosan. 

Emner