6. november 2023

Vær med til at skabe inkluderende undervisning i gymnasiet

Forskning

Er du gymnasielærer i kemi, fysik eller teknologi, og underviser du også på A-niveau på STX eller HTX? Så kan du være med til at skabe undervisning, der lader alle elever uanset køn og etnicitet se sig selv i fagene.

Forskningsprojektet GATE søger lige nu gymnasielærere fra hele landet.
Forskningsprojektet GATE søger lige nu gymnasielærere fra hele landet.

Unge kvinder, der i gymnasiet (STX og HTX) har tilvalg i kemi, fysik og teknologi på A-niveau, søger ikke mod de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser i samme udstrækning som deres mandlige klassekammerater. 

Internationale undersøgelser viser, at en del af forklaringen på unge kvinders fravalg kan findes i fagenes og undervisningens tilrettelæggelse og praksisser.

Forskningsprojektet GATE (Gender Aware Teaching for Equity in Science and Engineering) undersøger, hvorfor unge kvinder, der har tilvalg i naturvidenskaben i gymnasiet, ikke ender med at gøre karriere indenfor STEM-feltet. Nu efterlyser projektet gymnasielærere, der har lyst til at skabe undervisning, der inkluderer alle elever. 

"Målet med projektet er at skabe videnskabeligt fundament for at lave konkrete ændringer i undervisningen i naturvidenskab i gymnasiet," siger lektor Lene Møller Madsen, der sammen med lektor Henriette Holmegaard leder GATE-projektet. 

"Vi ønsker, at unge mennesker uanset køn, etnicitet og andre social markører inkluderes og støttes i deres videre naturvidenskabelige uddannelse."

 


Søger lærere fra hele landet

GATE-projektet søger lige nu gymnasielærere fra hele landet, der vil samarbejde med forskere og kollegaer om at udvikle, afprøve og evaluere undervisningseksperimenter, der kan gøre kemi-, fysik- og teknologi- undervisningen mere inkluderende og støtte flere forskellige elever (herunder flere unge kvinder) i at se sig selv i fagene.

"Som deltager i GATE-projektet får du udviklet nye undervisningsforløb, viden om kønspraksisser, og du bliver certificeret GATE-underviser. Derudover bliver du inviteret til at deltage i den afsluttende konference i 2026," siger Lene Møller Madsen. 

"Det kan være en fordel, hvis I er flere i et lærerteam, der har lyst til at deltage, fordi det kan gøre det lettere at fastholde de gode ideer og praksisser samt sparre med hinanden efter projektforløbet. Men det er ikke afgørende for at deltage i projektet."

Madsen og Holmegaard
Lektorer Henriette Holmegaard og Lene Møller Madsen leder GATE-projektet, der også tæller postdoc Gry Ellegaard Thorsen og to ph.d.-studerende, Jonas Niemann og Morten Stummann.

Frikøb fra skolen

Deltagere skal undervejs i projektet være med på to seminarer, der samlet svarer til tre arbejdsdage. Til gengæld vil projektet give skolen en kompensation på 8500 kr. 

"Under hvert seminar vil du blive klædt på til at afprøve nye tilgange og undervisningsforløb, så du ikke skal bruge tid ud over din normale tid af planlægning og forberedelse af din undervisning," fortæller Lene Møller Madsen.  

Forløbet for deltagelse i GATE-projektet. 

Foruden de to seminarer vil der blive afholdt to frivillige onlinemøder.

"De kommer til at blive afholdt under hver af de to afprøvninger og kan ses som et rum, hvor udfordringer, muligheder og forandringer kan blive delt."

Tilmelding

Send en mail til GATE@ku.dk med navn, undervisningsfag, mailadresse på deltagere samt hvilket STX eller HTX, I er tilknyttet. Tilmelding skal ske senest 01.03.2024.

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, så kan du også skrive til GATE@ku.dk, så vil vi svare på din forespørgsel hurtigst muligt.

Projektet er finansieret af Poul Dues Jensens fond i samarbejde med Københavns Universitet.

Emner