26. maj 2023

Kemi med memes: Humor styrker både faglig forståelse og sociale forbindelser

Undervisning

Brugen af memes i undervisningen er underbelyst, men har et klart potentiale, mener ph.d.-studerende Jonas Niemann. Om ikke andet bliver undervisningen sjovere.

kemi meme
Memes giver eleverne en mulighed for at udvide og styrke det faglige ordforråd, mener ph.d.-studerende Jonas Niemann

Der er ikke noget som en intern joke til at fasttømre et fællesskab. Og det kan med fordel udnyttes gennem memes i undervisningen.

Jonas Niemann
Jonas Niemann er i færd med sin ph.d.- i kemididaktik.

"Humor i undervisning er som fænomen ikke særligt godt undersøgt. Og memes slet ikke,” fortæller Jonas Niemann, der er ph.d.-studerende på Institut for Naturfagenes Didaktik og tidligere gymnasielærer i kemi.

“Men vi ved, at humor og jokes spiller en væsentlig rolle i sociale sammenhænge, og forskning viser, at det kan underbygge problemløsning og faglige diskussioner.”

Øve faglighed

Memes forstås typisk som et billede, der ledsages af en tekst – ofte på en måde, hvor tekst og billede spiller sammen på en bestemt måde. I mere end et årti har memes fyldt godt op i feedet på alskens sociale medier.

meme
Et eksempel på et meme, som Jonas Niemann selv har brug i undervisningen. 

Men som Jonas Niemann selv har eksperimenteret med, kan de i undervisningen bruges til mere end overspringshandlinger.

"Memes er en repræsentationsform, man kan øve faglighed med,” forklarer han.

“Vi vil gerne lære elever de formelle naturvidenskabelige sprog. Men det gør vi ikke ved altid at insistere på at bruge det - tværtimod kan den strategi virke fremmedgørende. Det formelle sprog skal læres uformelt.”

Kommentarer til undervisningen

Jonas Niemann har både selv lavet memes til sin undervisning og bedt elever om at lave dem i timen eller som en del af en aflevering. Når memes skal trække på fagets koncepter og termer for at bygge en joke, bliver det pludseligt tydelig, hvis noget ikke er helt forstået.

meme
Et meme fra en elev, der gav anledning til at repetere navngivningsregler.

“Man kan se elevernes memes som kommentarer på, hvad eleverne har lært eller ikke lært, og hvad deres oplevelse af undervisningen er,” fortæller Jonas Niemann.

“En elev havde lavet et meme, der enten viste en misforståelse af navngivningsreglerne eller jokede med reglerne, Under alle omstændigheder gav det et godt udgangspunkt for at repetere navngivningsregler.”

I et andet meme laver en elev sjov med mængden af plastikpipetter, der sættes til livs i kemiundervisningen. Det fik Jonas Niemann og kemi-kollegaerne til at finde de gamle glaspipetter frem igen. På den måde bliver mediet også en alternativ måde at kommunikere med elever, fortæller han.

Risiko for at øge generationskløft

Et af de få forskningsprojekter, der fokuserer på undervisningsmemes, kommer fra farmaci på Florida Universitet. Her fandt Joshua D. Brown, at formatet har potentialet ved at engagere de studerende med et medie, som de var vandt til. Men brugen af memes indebærer også en risiko for at øge en potentiel generationskløft mellem underviser og elever, hvis ikke underviser er med på de nyeste meme-trends, advarede Brown.

meme
Jonas Niemann og kollegaer fandt de gamle glaspipetter frem efter en elev lavede dette meme.

Ikke desto mindre opfordrer Jonas Niemann andre undervisere til at prøve formatet af.

“På den ene side giver det eleverne en mulighed for at udvide og styrke det faglige ordforråd. Det kræver ofte en god forståelse for stoffet at lave memes om fx kemi. Samtidig er det en måde at udvide elevernes muligheder for at deltage i undervisningen på en måde, der giver et bedre socialt fællesskab og et bedre forhold mellem elever og lærer,” siger Jonas Niemann.

“I værste fald gør det undervisningen sjovere.”

Kontakt

Jonas Niemann
Ph.d.-studerende
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
jn@ind.ku.dk
+4535329201

Emner