26. januar 2023

Ny monografi: Ikke alle kan lære matematik på samme måde 

Forskning

Matematik er en af de store adgangsbarriere for mange tekniske uddannelser. Der er brug for løsninger, der er specifikke for de enkelte uddannelser, siger professor.   

math
At studerende dumper deres matematikkurser er en af de helt store flaskehalse for mange uddannelser med tungt matematisk indhold.
Carl Winsløw
Elementer i monografien kan på sigt blive en del af en mere systematisk uddannelse af universitetslærere i matematik, mener professor Carl Winsløw. 

For mange tekniske uddannelser er matematik den helt store udfordring, når man ser på, hvorfor studerende ikke gennemfører studiet - eller endda vælger ikke at begynde.  

I en ny omfattende samling af forskning i matematikundervisning på universitetsniveau sætter forskere fokus på de særlige didaktiske forhold, der gør sig gældende for matematik på universitetet i en række uddannelser. 

"Vi kan se, at matematikken er udfordret," forklarer Carl Winsløw, professor ved Institut for Naturfagenes Didaktik og en af redaktørerne af bogen Practice-Oriented Research in Tertiary Mathematics Education. 

"På mange uddannelser med tungt matematisk indhold falder omkring halvdelen af de studerende fra. Det er en af de helt store flaskehalse, at studerende dumper deres matematikkursus." 

Derfor har matematiklærere på universitetsniveau i stigende grad brug for solid og fælles viden, der kan ændre på situationen. Det gælder især på uddannelser, hvor matematik ikke er hovedfaget, men hvor studerende ikke kan undgå det, fordi det er et afgørende redskab, siger Carl Winsløw. 

Ingen universel løsning 

Den nye forskningssamling byder på en lang række studier i matematikundervisning på universitetsniveau, der dækker både overgangen fra gymnasiet til universitetet samt studerendes matematiske praksis. Mange af undersøgelserne vedrører undervisning i matematik til studerende inden for andre områder som biologi, business og ingeniørstudier. 

"Der er ingen universel løsning for dem alle," siger Carl Winsløw. 

"Derfor er vi nødt til at se på, hvad der virker i de forskellige sammenhænge og behandle dem hver for sig." 

Sammensmeltning af matematikken og dens didaktik 

Med 700 sider, 34 kapitler og forfattere fra hele verden er den nye bog en af de vigtigste samlinger af ny forskning på området, siger Carl Winsløw. 

"Jeg tror, at bogen vil være en reference i mange år fremover for forskning på dette område. Vi har formået at samle arbejde fra de bedste forskere fra Europa og USA."  

Samtidig viser bogen, hvordan en ny generation af forskere og lærere skaber et tættere samspil mellem matematik og matematikundervisning, siger professoren. 

"Der har traditionelt været en tendens til at tænke på undervisning som noget, der var båret mere af personlige kvaliteter end af viden. Mange steder får man en dyb teknisk uddannelse inden for sit fagområde og så en mere kort, overfladisk og generisk uddannelse i undervisningen," siger Carl Winsløw. 

"I dag ser vi en ny profil, hvor rollerne som forsker og underviser smelter sammen, og hvor der ikke er skarpe grænser mellem matematikken og dens didaktik. Mange af kapitlerne illustrerer denne kontinuitet." 

Fra viden til forandring 

Som bogens titel indikerer, er ambitionen med forskningen at skabe en klar kobling til praksis. 

"Det er altid en udfordring at påvirke praksis. Der kan gå lang tid, fra viden udvikles, til den omsættes til ændringer i undervisningen," siger Carl Winsløw. 

"Men håbet er, at arbejdet med at udvikle nye metoder og ny viden kan blive en del af en faglig viden, der findes hos matematiklærere på universitetsniveau. Man kan forestille sig, at elementer i bogen på sigt kunne blive en del af en mere systematisk uddannelse af universitetslærere i matematik." 

Emner