10. juni 2024

Kursus: Kom i dybden med evaluering - og afprøv AI som feedback-værktøj 

Uddannelse

På efterårets kursus for undervisere på gymnasialt niveau går vi i dybden med evaluering og feedback i teori og praksis. Som noget nyt tager kurset også fat på, hvad AI kan bruges til. 

Som noget nyt i år, kommer kursusdeltagerene til at se på, hvordan man kan bruge generativ AI som et feedback-redskab.  
Som noget nyt i år, kommer kursusdeltagerene til at se på, hvordan man kan bruge generativ AI som et feedback-redskab.  

På kurset “Evaluering og feedback” kan du dette efterår komme i dybden med evalueringsfeltet i teori og praksis.  

Kurset handler om at afprøve og reflektere over forskellige feedbackformer i praksis, fortæller lektor Jesper Bruun, der er ansvarlig for kurset. 

Jesper Bruun
Det er ikke ligetil at få fx en sprogmodel til at give god feedback, siger lektor Jesper Bruun. 

“Som deltager bliver du introduceret til et feedbackformat, du arbejder med dem på kursusgangene og så afprøver du dem imellem kursusgange." 

Kurset lægger desuden vægt på at deltagerne giver feedback på hinandens arbejde, forklarer Jesper Bruun.   

“Det har tre fordele: man lærer af give feedback ud fra relevante kriterier, man ser hvordan andre har grebet arbejdet an, og man får feedback fra mange kanter.” 

Kursusundervisningen tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og ønsker. På den måde er ambitionen også, at de opgaver deltagere skal lave i løbet af kurset, bliver direkte relevante for deres undervisning. 

Fornuftig AI-brug 

Som deltager bliver du overordnet i stand til at koble formative og summative feedback- og evalueringsformer til undervisning.  

Som noget nyt i år, kommer deltagerene også til at se på, hvordan man kan bruge generativ AI som et feedback-redskab.  

“Det er et nyt forskningsfelt, og det er ikke ligetil at få fx en sprogmodel til at give god feedback. Men det er stadig en del af elevernes virkelighed, så vi vil undersøge hvordan og om den teknologi kan bruges fornuftigt.” 

Kurset er en del af masteruddannelsen i scienceundervisning, men kan også læses som et selvstændigt efteruddannelseskursus. Du kan læse om hele masteruddannelsen og om de forskellige kurser her 

Efteråret 2024: Evaluering og feedback

Her går vi i dybden med evalueringsfeltet i teori og praksis. Du kommer til at arbejde med at designe og afprøve forskellige formater til formativ og summativ evaluering, som har rod i moderne naturfagsdidaktisk forskning. Vi kommer omkring både evaluering af elevers læring, din og andres undervisning samt lokale og nationale udviklingsinitiativer. 

Du kan finde mere information om pris, adgangskrav og ansøgning her.

Forår 2025: It, læring og teknologiforståelse i et naturfagsdidaktisk perspektiv

I dette modul ser vi på hvordan teknologi påvirker læring og undervisning i naturfagene. Du kommer til at arbejde med at analysere læringssituationer ud fra sociale, individuelle og teknologiske perspektiver. Derudover vil vi skabe overblik over forskellige trends inden for digital uddannelse og teknologiforståelse i naturfaglig undervisning.

Du kan finde mere information om pris, adgangskrav og ansøgning her.

De studerende på masteruddannelsen kommer med vidt forskellig baggrund. Mød nogle af dem her og hør, hvad de får ud af uddannelsen.

Emner