Uddannelsesvalg og gennemførelse på universitetet

Resultater fra et europæisk forskningsprojekt (IRIS) om studerendes overgange til især tekniske og naturvidenskabelige universitetsuddannelser.

Konference i Festsalen, Københavns Universitet tirsdag den 25. november kl. 9.30-15.45. Tilmeldingsfrist var den 16. november.

Hvorfor søger de unge ind på de uddannelser de gør, og hvorfor holder de op igen?

Se programmet for konferencen

Politikere, arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner har gennem en årrække været meget bekymrede for, at kandidater med en teknisk og naturvidenskabelig uddannelse vil være en mangelvare i fremtidens samfund. Det har affødt et stærkt fokus på at øge unges interesser for teknik og naturvidenskab og ad den vej også øge rekrutteringen til disse uddannelser. Det er en vigtig indsats, men den vil ikke kunne løse problemet alene. Det er også vigtigt, at de studerende, som søger ind på uddannelserne, gennemfører deres uddannelse – og her er der en udfordring med stort frafald.

Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) ved Københavns Universitet inviterer til en konference, som præsenterer forskningsresultater, der gør os klogere på:

  • Hvilke overvejelser unge gør sig, når de vælger videregående uddannelse
  • Hvorfor de vælger tekniske og naturvidenskabelige uddannelser – og hvorfor nogen ikke gør det
  • Hvilke forhold på den videregående uddannelse som har betydning for, om de gennemfører eller afbryder

Resultaterne stammer fra det EU-finansierede forskningsprojekt Interest and Recruitment in Science (IRIS), som i fem europæiske lande undersøgte rekruttering og fastholdelse inden for de tekniske og naturvidenskabelige universitetsuddannelser. Konferencen markerer udgivelsen af en bog, som samler konklusionerne fra projektet og giver perspektiver på, hvor vi skal hen. På konferencen vil både hovedresultaterne fra den danske del af IRIS-projektet og dele af de norske resultater blive præsenteret og diskuteret.

Konferencen retter sig især mod uddannelsesplanlæggere, ledere, politikere, undervisere, studerende, forskere og andre med interesse i universitetsuddannelser – især inden for teknik og naturvidenskab, men flere af temaerne vil også have bredere interesse.

Alle deltagere får som en del af deltagelsen et eksemplar af bogen Understanding Student Participation and Choice in Science and Technology Education (Henriksen, Ellen K., Dillon, Justin, Ryder, Jim (Eds.)2014) med resultater fra IRIS-projektet.

Pris pr. deltager for konference og et eksemplar af bogen: DKK 750,-. Tilmelding: Se nederst på siden.


Program for konferencen:

Uddannelsesvalg og gennemførelse på universitetet

9.30-10.00 Registrering og morgenbuffet
10.00-10.15

Velkomst og introduktion Ved institutleder, professor Jens Dolin og adjunkt Henriette Tolstrup Holmegaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

10.15-11.00 Interesse, rekruttering og fastholdelse - Hovedresultater fra det danske IRIS-projekt Keynote ved professor Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik
11.00-11.15 Kaffe/te og frugt
11.15-12.00 Hvorfor valgte de teknisk/naturvitenskapelig utdanning, og hvordan oplevede de møtet med utdanningen? - Norske, danske og engelske studerendes svar på spørgsmålet om, hvordan de endte med at vælge deres uddannelse Keynote ved førsteamanuensis og IRIS-projektleder Ellen K. Henriksen, Universitetet i Oslo. Oplægget holdes på norsk.
12.00-12.45 Frokost
12.45-14.00

Parallelle workshops med diskussioner af resultaterne fra den danske IRIS-undersøgelse. Workshop vælges ved tilmelding. Vælg mellem:

Uddannelsesvalg - Hvordan vælger de unge?

Ved Henriette Tolstrup Holmegaard, adjunkt, Institut for Naturfagenes Didaktik

Køn - at være få blandt de mange

Ved Lene Møller Madsen, lektor, Institut for Naturfagenes Didaktik

Gennemførelse - hvordan får vi de studerende til at blive?

Ved Lars Ulriksen, professor, Institut for Naturfagenes Didaktik

14.00-14.15 Kaffe/te, frugt og kage
14.15-15.15

Paneldebat IRIS-projektet: Hvordan kan resultater og erfaringer bruges i den videre udvikling af de videregående uddannelser, også i en tid for reformer og kvalitetsudvikling?

 

Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør ved Politiken er ordstyrer for panelet:

 

Charlotte Rønhof, Underdirektør i Dansk Industri

Frida Frost, Formand for IDA

Torben Theilgaard, Centerleder ved Studievalg, København

Jakob Ruggaard, Formand for Danske Studerendes Fællesråd

Henrik Busch, Prodekan for uddannelse, SCIENCE, Københavns Universitet

15.15-15.45 Veje fremad - Hvilke forskningsmæssige og udviklingsmæssige spor videre frem tegner sig ved IRIS-projektets og konferencens afslutning? Ved Lars Ulriksen, professor, Institut for Naturfagenes Didaktik
Hent en pdf-udgave af programmet her.