Fratrædelses- og tiltrædelsesreception

Ved udgangen af april fratræder Jens Dolin som institutleder ved Institut for Naturfagenes Didaktik for at fortsætte som professor ved instituttet.

I den anledning inviteres tirsdag d. 28. april kl. 15.00 til en kombineret fratrædelses-tiltrædelsesforelæsning med efterfølgende reception.

Program

15.00 Forelæsning i auditorium, Geologisk Museum, Østervoldgade 5, over tre temaer:

  • Naturfagsdidaktiske erkendelser
  • Status og tanker efter 8 års institutledelse
  • Universitetspædagogiske og -politiske perspektiver

16.15-17.00 Reception på Institut for Naturfagenes Didaktik, Østervoldgade 3, 1350 København K

Powerpoint fra forelæsningen (pdf).