Hvordan skaber vi mere relevante og vedkommende naturvidenskabelige udstillinger? – Københavns Universitet

Hvordan skaber vi mere relevante og vedkommende naturvidenskabelige udstillinger?

INDsigt ved Catharina Thiel Sandholdt, Ekstern lektor, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Der er en stigende interesse for at arbejde med deltagerinddragende og brugergenererende metoder i uformelle læringsmiljøer såsom science centre og naturhistoriske museer. Ambitionen er ofte at skabe mere relevante og vedkommende naturvidenskabelige oplevelser.

Denne INDsigt vil handle om brugen af participatoriske designmetoder i udviklingen af naturvidenskabelige udstillinger, events, læringsforløb og lignende. Hvordan kan man invitere brugerne indenfor i maskinrummet, hvor idéerne kommer til live og indholdet udvælges? Hvad kan vindes ved en mere demokratisk udviklingspraksis? Hvad kræver det? Og hvilke udfordringer kan opstå undervejs?

Oplægget tager udgangspunkt i et PhD-arbejde, hvor der er lavet følgeforskning på udviklingen af PULS-udstillingen på Experimentarium. PULS er en udstilling for familier om sundhed og i designprocessen arbejdede man målrettet med en systematisk inddragelse af familier vha. participatoriske designmetoder. Denne tilgang i designprocessen gav mærkbare bidrag til slutproduktet. Oplægsholderen vil dele ud af erfaringerne gjort i PULS-projektet og hvad der på denne baggrund er vigtigt at tage med i fremtidige projekter.”

Læs mere om Catharinas ph.d.-afhandling her: Can a Participatory Approach Twist the Boundaries of Science Education?

Deltagelse i seminaret er gratis, og vi beder om en tilmelding senest 3 hverdage før, så vi kan disponere kaffemængden :-)