Teknologiforståelse som forsøgsfag i folkeskolen – hvordan spiller det sammen med naturfagene og STEM-ambitionen?

INDsigt ved Michael E. Caspersen, Direktør, IT-vest, og Maria Damlund, Hornbæk Skole.

Teknologiforståelse blev indført på forsøgsbasis i den danske folkeskole i 2019. Forsøget omfatter 46 skoler, som skal arbejde med teknologiforståelse som en del af folkeskolens obligatoriske undervisning. Blandt målene med den nye faglighed er hensigten at ”eleverne tilegner sig computationel tankegang og teknologisk handleevne som grundlag for at designe og redesigne digitale artefakter, selvstændigt eller i samarbejde med andre. Desuden skal eleverne myndiggøres digitalt, så de kan forholde sig kritisk og refleksivt til de digitale artefakters betydning for samfundet og deres eget liv” (se https://tekforsøget.dk).

Men hvad betyder dette for lærere og elever, og hvordan spiller teknologiforståelse sammen med de eksisterende naturfag og en bredere STEM-ambition i folkeskolen? På seminaret vil tankerne bag den nye faglighed blive udfoldet, og nogle af de konkrete forsøg blive præsenteret. Der vil blive lagt op til diskussion af, hvad teknologiforståelse kan og vil i den danske folkeskole, og hvilke muligheder og udfordringer dette medfører.

Deltagelse i seminaret er gratis, og vi beder om en tilmelding senest 3 hverdage før, så vi kan disponere kaffemængden :-)