Sære symboler og forvirrende formler

INDsigt ved Marit Hvalsøe Schou, Odense Tekniske Gymnasium

I gymnasiet benytter vi en overvældende mængde af symboler og symbolske udtryk i matematikundervisningen. Det er noget som eleverne slet ikke er vandt til fra grundskolen, og som kan give anledning til forskellige overgangsproblemer. Er vi som gymnasielærere – og matematikuddannede, overhovedet opmærksomme på, hvor mange forskellige roller, symboler kan spille? Og at formler og symbolske udtryk kan forstås og behandles på mange, og helt forskellige måder? Disse problemstillinger har Marit behandlet i sin ph.d.-afhandling, og i oplægget giver hun endvidere sit bud på, hvordan denne viden kan bruges i praksis i den daglige undervisning for at forbedre elevernes udbytte. Se også Marits artikel i MONA 2018-2.

BEMÆRK NY ADRESSE: Niels Bohr Bygningen, Rådmandsgade 64, 2200 Kbh. N., lokale 01.0.H.154
(IND er flyttet fra Observatoriet til Niels Bohr Bygningen i juli 2020).

Deltagelse i INDsigt-seminarrækken gratis. Vi beder om en tilmelding senest 3 hverdage før, så vi kan disponere kaffemængden :-)