INDsigt - Naturfagsdidaktisk seminarrække

Seminarrække i naturfagsdidaktik

INDsigt er instituttets offentlige seminarrække med oplæg og diskussion om naturfagsdidaktiske emner. Der afholdes 4 seminarer pr. semester med fokus på hhv. grundskole, gymnasiale uddannelser, universitetsniveau og uformelle læringsmiljøer.   Det er gratis at deltage.

Seminarerne afholdes som hovedregel kl. 14:15-16:00. Formaterne vil veksle, så nogle INDsigt holdes med fysisk fremmøde og andre online eller hybrid. Formatet er angivet ved det enkelte seminar. Fysisk fremmøde vil som regel være på Institut for Naturfagenes Didaktik, Niels Bohr Bygningen, Rådmadsgade 64, 2200 Kbh N.

Kommende INDsigt-seminarer: