Øget elevengagement i STEM- områderne. En introduktion til LEAPS

INDsigt ved Jesper Ingerslev, LEAPS

Portræt af Jesper IngerslevHvordan skaber vi et øget engagement hos eleverne i STEM-fagene og i skolen generelt?

I LEAPS arbejder fire skoler sammen med Kata Fonden med et tiårigt perspektiv på at øge elevernes engagement igennem en omstilling til en projektbaseret tilgang til læring. Det indebærer et øget fokus på at koble STEM med andre fag i tværfaglige forløb, mere fokus på at inddrage skolens omverden i undervisningen og mere hands-on arbejde.

En reel, vedvarende forandring af praksis i skolen kræver ikke bare ændringer i klasserne, men helhedsorienteret skoleudvikling, der også inkluderer de organisation og ledelse. Det er en stor opgave, der kræver tid og systematik i udviklingsarbejdet.

I oplægget gives et indblik i LEAPS-projektet og de metoder, der arbejdes med på skolerne samt eksempler på de resultater, der er opnået hidtil.

På seminaret vil det blive diskuteret hvad udbyttet er for eleverne af den nye tilgang til undervisning, og hvordan det kan ses i skolens hverdag. Og hvordan balancerer man arbejdet i tværfaglige LEAPS-forløb med fagenes mål og indhold?

Bemærk adresse: IND skal flytte, så det er usikkert hvor seminaret afholdes. Oplysninger følger

Deltagelse i INDsigt-seminarrækken gratis. Vi beder om en tilmelding senest 3 hverdage før, så vi kan disponere kaffemængden :-)