Øget elevengagement i STEM- områderne. En introduktion til LEAPS

INDsigt ONLINE ved Jesper Ingerslev, LEAPS

Portræt af Jesper IngerslevHvordan skaber vi et øget engagement hos eleverne i STEM-fagene og i skolen generelt?

I LEAPS arbejder fire skoler sammen med Kata Fonden med et tiårigt perspektiv på at øge elevernes engagement igennem en omstilling til en projektbaseret tilgang til læring. Det indebærer et øget fokus på at koble STEM med andre fag i tværfaglige forløb, mere fokus på at inddrage skolens omverden i undervisningen og mere hands-on arbejde.

En reel, vedvarende forandring af praksis i skolen kræver ikke bare ændringer i klasserne, men helhedsorienteret skoleudvikling, der også inkluderer de organisation og ledelse. Det er en stor opgave, der kræver tid og systematik i udviklingsarbejdet.

I oplægget gives et indblik i LEAPS-projektet og de metoder, der arbejdes med på skolerne samt eksempler på de resultater, der er opnået hidtil.

På seminaret vil det blive diskuteret hvad udbyttet er for eleverne af den nye tilgang til undervisning, og hvordan det kan ses i skolens hverdag. Og hvordan balancerer man arbejdet i tværfaglige LEAPS-forløb med fagenes mål og indhold?

BEMÆRK AT INDSIGT DENNE GANG AFHOLDES ONLINE VIA ZOOM (ELLER TILSVARENDE):  Grundet Coronasituationen i København har vi valgt at gennemføre seminaret som et online seminar. Vi sender et link ud til de tilmeldte dagen før seminaret.

Deltagelse i INDsigt-seminarrækken gratis. Vi beder om en tilmelding senest 2 hverdage før, så vi kan sende møde-link ud. Kaffe og forplejning må vi bede deltagerne selv om at sørge for:-)