Learning Analytics på videregående uddannelser - muligheder og udfordringer

Learning Analytics in higher education - opportunities and challenges.  The seminar is held in english

INDsigt HYBRID ved Daniel Spikol (Center for Digital Education & DIKU, KU) og Maria Minard (Uddannelsesservice, KU)

Daniel SpikolCenter for Digital Education (CDE) vil, sammen med Learning Analytics teamet fra KU’s fællesadministration i Uddannelser & Studerende (US), præsentere vinkler på arbejdet med Learning Analytics på Københavns Universitet, både ud fra et praksisperspektiv og et forskningsperspektiv, og forsøge at afmystificere feltet Learning Analytics.

Maria MinardUS fokuserer på at udvikle løsninger til studerende og undervisere, der på baggrund af data giver indblik i den studerendes learning experience, fx ved personaliserede feedback-beskeder til studerende, og giver indsigt i forhold til optimering af kursusdesign og brug af læringsressourcer.

CDE arbejder på en række forskningsområder indenfor Learning Analytics, hvor data belyser digitalisering af uddannelser, samarbejde mellem studerende – fx metoder til optimal gruppedannelse eller via multimodale data at give indsigt i læringsprocesser.

På seminaret vil vi diskutere potentialer og udfordringer i forhold værktøjer og målgrupper, her under adgang til data, etiske perspektiver for både studerende og undervisere, og behov for transparens om dette hos uddannelsesinstitutioner.

Please notice: The seminar is held in english. You can participate either by physical attendance or Online via Zoom.
We will contact you after registration for further details on you participation. Please registrate no later than Thursday 8 October.
Visitor address: IND, NBB, Rådmandsgade 64, 2200 København N, Room 0H154

Deltagelse i INDsigt-seminarrækken gratis. Vi vil gerne have din  tilmelding senest torsdag den 7. oktober, så vi kan forberede seminaret bedst muligt og planlægge mængden af kaffe.