Hvorfor er tværfaglighed ikke så enkelt endda? Tværfaglighed i gymnasiet - historisk og praktisk

INDsigt ONLINE ved Marie Larsen Ryberg, IND, KU

Marie Larsen RybergTværfaglighed eller fagligt samspil, som det til tider kaldes, er en lovende idé, men er ofte vanskeligt at lykkes med i praksis. I dette seminar ser vi nærmere på en af årsagerne til dette og diskuterer, hvordan vi kan forholde os til de dilemmaer, der nogle gange opstår, når vi forsøger at realisere tværfaglighed. Formålet med seminaret er at kaste lys over, hvad der karakteriserer den måde, vi organiserer tværfaglighed i gymnasiet – i et længere historisk perspektiv og op til i dag.

Gennem historiske og etnografiske eksempler fra gymnasiet skal vi se, at tværfaglighed ikke er én fast størrelse, men kan rumme forskellige måder at problematisere opdelingen i fag, og knyttes til forskellige visioner for, hvad uddannelse skal være. I dag er organiseringen af tværfaglighed præget af en tendens til styring af uddannelsesprocesser gennem teknikker til at synliggøre læringsprocesser og præstationer. Dette ses fx i den betydningsfulde rolle som Bloom’s taxonomi har i dag i den praktiske organisering af tværfaglige projekter og læringsforløb. Men sådan har det ikke altid været…

Seminaret vil lægge op til en diskussion af, hvorvidt og hvordan organiseringen af tværfaglighed i gymnasiet i dag består af en sammenfletning af en række forskelligartede idéer og teknikker, der ikke nødvendigvis peger i samme retning. Et blik for disse forskelle giver mulighed for at begribe og håndtere nogle af de dilemmaer, der kan opstå, når vi i dag forsøger at realisere tværfaglighed. Deltagere i seminaret inviteres til at dele og diskutere deres egne erfaringer tværfaglig undervisning.

INDsigt seminaret er baseret på postdoc på IND, Marie Larsen Rybergs ph.d.-afhandling Governing Interdisciplinarity: Stakes and Translations of Interdisciplinarity in Danish High School Education, CBS 2020, der kan læses her: https://research.cbs.dk/en/publications/governing-interdisciplinarity-stakes-and-translations-of-interdis

BEMÆRK AT INDSIGT AFHOLDES ONLINE VIA ZOOM (ELLER TILSVARENDE):  Grundet Coronasituationen gennemføres INDsigt-seminarerne foreløbigt online. Vi sender et link ud til de tilmeldte dagen før seminaret.

Deltagelse i INDsigt-seminarrækken gratis. Hvis vi har din  tilmelding senest senest torsdag, så sender vi mødelink ud fredag. Ved senere tilmelding, sender vi mødelink ud mandag formiddag.
Kaffe og forplejning må vi bede deltagerne selv om at sørge for:-)