På sporet af prøver der måler naturfaglig dannelse?

INDsigt ONLINE ved Lars Brian Krogh, VIA

Lars Brian KroghIdeen om naturfaglig dannelse som betegner for overordnede mål for grundskolens naturfagsundervisning blev for første gang promoveret i Busch et al (2003). I inspirationen til samme arbejde blev der introduceret et begreb om tværgående naturfaglige kompetencer (Dolin et al, 2003) – med afsæt i netop et naturfagligt dannelsesperspektiv. Siden 2014 har naturfaglige kompetencer været rygraden i målbeskrivelsen af naturfagene i grundskolen, og siden 2016 har det afsluttende prøvesystem fulgt op på disse mål med en obligatorisk fællesfaglig mundtlig prøve, samt enkeltfaglige ”udtræksprøver”.

Måske var det på tide at reflektere prøverne: Måler de naturfaglige kompetencer? Måler de naturfaglig dannelse? Giver de samme muligheder for alle? Hvor er der behov for yderligere udvikling?

Oplægget vil sætte disse spørgsmål til drøftelse – og i øvrigt trække på oplægsholderens deltagelse i følgeforskningen omkring den fælles prøve, samt et nyere arbejde med et Socio-scientific-issue-orienteret prøveformat.

NB - SEMINARET AFHOLDES ONLINE I ZOOM
Efterårets INDsigt-seminarer vil veksle mellem at bliver afholdt i fysisk og/eller online format
Seminaret 28. september afholdes online i Zoom. Link sendes til de tilmeldte dagen før seminaret.

Deltagelse i INDsigt-seminarrækken gratis. Vi vil gerne have din  tilmelding 3 dage før, så vi kan forberede seminaret bedst muligt.