Deltagelsesmuligheder i Natur & Teknologi i 6. klasse

(Foreløbig titel og beskrivelse)

INDsigt HYBRID ved Ene Ernst Hoppe og Henriette Tolstrup Holmegaard, IND

Dette INDsigt kommer til at handle om elevernes deltagelsesmuligheder, og mulige in- og eksklusioner, i Natur & Teknologi i 6.klasse. Oplægsholderne præsenterer nogle er deres resultater fra SCOPE-projektet, og lægger op til diskussion.

SCOPE er et stort forskningsprojekt, som undersøger danske børn og unges science-kapital som den udvikler sig over tid. Science-kapital kan gøre os klogere på hvordan forskellige børn og unges ressourcer og forudsætninger spiller sammen med at blive genkendt og anerkendt i STEM-fagene, og med deres oplevelse af at passe ind.

Se også hjemmesiden for SCOPE-projektet.

FORMAT: HYBRID
Angiv i tilmeldingens kommentarfelt, om du regner med at deltage fysisk eller om du kun har mulighed for at deltage online. Så sender vi nærmere information og evt. link.

Deltagelse i INDsigt-seminarrækken gratis. Vi vil gerne have din  tilmelding  senest torsdag den 1. december, så vi kan forberede seminaret bedst muligt.