Om feltarbejde: kulturelle dynamikker og in- og eksklusionsprocesser i geologi

INDsigt HYBRID ved Rie Hjørnegaard Malm, IND, KU,


Rie Hjørnegaard MalmFeltarbejde udgør en væsentlig del af de geovidenskabelige uddannelser, og læring i felten opfattes som grundlæggende for at forstå naturen, dens processer og historie. Feltarbejde på universitetsuddannelser har også en rolle i forhold til at skabe og fastholde faglig identitet.

På dette seminar præsenterer jeg mit arbejde om disciplinær identitet og disciplinære kulturer. Det er baseret på forskning på geologiuddannelser i Norden, hvor jeg har undersøgt, hvad der er på spil for universitetsstuderende, når de engagerer sig i feltarbejde, hvor de både lærer disciplinær viden, forhandler tilhørsforhold og laver identitetsarbejde.

Begrebet disciplinær identitet giver et teoretisk blik til at forstå, hvordan studerende bliver anerkendt, og hvordan de forhandler deres kompetencer i læringssituationer. I geologiens disciplinære kultur er feltarbejde en central praksis med en kulturel magt, der ikke stilles spørgsmålstegn ved inden for uddannelserne. Kulturen omkring feltarbejdet definerer, hvad 'god' deltagelse indebærer på måder, der kan udelukke nogle studerende fra at deltage. På seminaret skal vi se nærmere på denne reproduktion af kultur, som er afgørende at forstå, hvis vi sigter mod at skabe mere inkluderende deltagelsesmuligheder i naturvidenskaberne.

Format: HYBRID
Angiv i tilmeldingen, om du regner med at deltage fysisk, eller om du kun har mulighed for at deltage online. Så sender vi nærmere information og evt. link.

Deltagelse i INDsigt-seminarrækken gratis. Vi vil gerne have din  tilmelding  senest torsdag den 6. april, så vi kan forberede seminaret bedst muligt.