Virtuelt feltarbejde i gymnasiet: hvordan designer vi til en åben og autentisk udforskning?

chalk exploration
Feltarbejde i kalkgrav

INDsigt HYBRID ved Rie Hjørnegaard Malm, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Rune Skalborg Hansen, Københavns Voksenuddannelsescenter og Lene Møller Madsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Vi skitserer ideudviklingen og implementeringen af ​​virtuelt feltarbejde i Naturgeografi i gymnasiet, som har det formål at skabe en autentisk, åben undersøgelse, hvor eleverne får mulighed for at udforske empirisk materiale både fysisk og i det virtuelle rum. I undervisningen skal eleverne selv skabe opbygning af et områdes geologiske historie. Den virtuelle verden er designet til elevernes udforskning, hvor eleverne indsamler data, udarbejder hypoteser på egen hånd og gennem arbejdet med deres egne data i kombination med teori bliver i stand til at drage geologisk holdbare konklusioner. Elevernes arbejde kobles til større fortælling om biodiversitet, masseuddøen, klimaforandringer og ideer om fremtiden.
På seminaret introducerer vi materialet, de vejledende pædagogiske principper, hvordan eleverne bruger og lærer med materialet i den virtuelle verden. Vi diskuterer desuden brugen af ​​virtuelt feltarbejde i gymnasiet og de muligheder og udfordringer det medfører, både for design og elevernes læring.

Projektdeltagere

Rune Skalborg Hansen, Lektor i fysik og geografi, Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC)
Jesper Milan, Østsjællands Museum
Nicolas Rudolph Thibault, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Ben Kennedy, University of Canterbury, New Zealand
Lene Møller Madsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Robert Evans, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Rie Hjørnegaard Malm, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet


Angiv i tilmeldingen, om du regner med at deltage fysisk, eller om du kun har mulighed for at deltage online. Så sender vi nærmere information og evt. link.

Deltagelse i INDsigt-seminarrækken gratis. Vi vil gerne have din  tilmelding  senest torsdag den 11. maj, så vi kan forberede seminaret bedst muligt.