Fra undervisningens skyggesider til praksis - Følgevirkninger af teknologi i undervisningen og hvordan vi får det belyst

INDsigt HYBRID ved Katrine Lindvig og Liv Nøhr, IND, KU

Katrine LindvigUndervisningens skyggesider kan både defineres som det der ikke er belyst og som en negativ følgevirkning af noget andet. Alle trin af undervisningen – fra planlægning til udførelse – er forbundet med skyggesider. Dette kan for eksempel være materialer som ikke kan skaffes, eller opsamlinger, som kører af sporet og tager tid fra andre undervisningselementer. Mange undervisere oplever dog, at de utilsigtede følgevirkninger vokser i antal, når undervisningen inkluderer teknologiske elementer.

Liv NøhrI denne INDsigt ser vi nærmere på skyggesider forbundet med brugen af teknologier i universitetsundervisningen. Vi tager afsæt i data fra et spørgeskema om brug af teknologi i undervisningen blandt undervisere på Københavns Universitet og en tidligere udforskning af potentielle skyggesider. Formålet er at stille skarpt på tematikker og udfordringer ved brug af teknologi i undervisningen, som ofte står i skyggen af andre didaktiske og pædagogiske problemstillinger. Ikke for nødvendigvis at løse dem, men for at give dem en plads i refleksioner og diskussioner om udvikling af undervisning.

Efter en kort introduktion vil vi derfor i fællesskab undersøge og diskutere, hvordan vi bringer følgevirkningerne af teknologier ud af skyggerne og ind i den universitetspædagogiske undervisning og praksis.

FORMAT: HYBRID

Angiv i tilmeldingen, om du regner med at deltage fysisk, eller om du kun har mulighed for at deltage online. Så sender vi nærmere information og evt. link.

Deltagelse i INDsigt-seminarrækken gratis. Vi vil gerne have din  tilmelding  senest torsdag den 1. juni, så vi kan forberede seminaret bedst muligt.