23. december 2016

Evaluering af naturvidenskabelig almendannelse i stx- og hf-uddannelserne

MONA

Forskningsrapportserie for matematik- og naturfagsdidaktik nr. 3

Viderebearbejdet og revideret rapport

Af Jens Dolin, Lærke Bang Jacobsen, Sofie Birch Jensen og Bjørn Friis Johannsen

Abstract

Undervisningsministeriet bad i slutningen af november 2013 Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet om at undersøge status for den naturvidenskabelige almendannelse i stx- og hf-uddannelserne, med primært fokus på C-niveauerne i fysik, kemi, biologi og naturgeografi på stx og på naturvidenskabelig faggruppe på hf. Projektet afsluttedes juli 2014 med aflevering af rapport udgivet i IND's skriftserie. Der var imidlertid et ønske om bearbejde det omfattende datamateriale yderligere og samtidig få rapporten underkastet eksternt review med henblik på udarbejdelse af en egentlig forskningspublikation. Rapporten blev derfor indsendt til MONAs Forskningsrapportserie og revideret. Det har især betydet at indeværende rapport indeholder en operationalisering af naturvidenskabelig almendannelse og en kvantificering af lærernes opfattelser i forhold hertil.

Download pdf-version

Nr. 3 (2016): Evaluering af naturvidenskabelig almendannelse i stx- og hf-uddannelserne

Omslag