19. februar 2024

Nyt projekt bringer datalogisk frontforskning ind i matematiktimen

Forskning

Nystartet forskning- og udviklingsprojekt inviterer matematiklærere med i udviklingen af fremtidens undervisningsmaterialer. 

albatross projektmedlemmer.
Det nye projekt gennemføres i et partnerskab mellem Institut for Naturfagenes Didaktik og EdTalk med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Fra venstre mod højre ses videnskabelig assistent Jack Jalal Kallo, adjunkt Andreas Lindenskov Tamborg, adm. direktør i EdTalk Joel Haviv og faglig direktør i EdTalk Mathias Lund Schjøtz.

Den nyeste datalogiske forskning kan i fremtidens matematiktimer give skoleelever en dybere forståelse af teknologi. Det er målet for et nystartet forskningsprojekt, der gennem forskning, udvikling af undervisningsmaterialer og debatarrangementer vil skabe helt nye koblinger mellem teknologiforståelse og matematikundervisning. 

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Institut for Naturfagenes Didaktik og EdTalk med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

“Vi har brug for matematikken for at give eleverne evnen til at forholde sig kritisk til de digitale teknologier, der former vores hverdag og vores demokrati. Og derfor har matematikken brug for nye måder at tænke digitale dilemmaer ind i undervisningen,” siger Andreas Lindenskov Tamborg, adjunkt på Institut for Naturfagenes Didaktik og leder af forskningsprojektet.

 

Helt konkret skal projektet undersøge, hvordan datalogisk frontforskning i algoritmisk bias kan blive til undervisning i matematik, fortæller han.

“Bias i algoritmer er en af de definerende problematikker for nogle af tidens vigtigste teknologier, hvad end du ser på målretning af indhold på sociale medier eller på tekst og billeder fra generativ AI som ChatGPT. Samtidig er matematikken i AI-systemer alt for kompleks til grundskolen. Derfor skal vi finde måder at oversætte forskningens problemer til nogle autentiske cases, som skoleelever har mulighed for at arbejde med,” siger Andreas Lindenskov Tamborg.

Inviterer matematiklærere til debat

På basis af forskningen vil projektet producere materiale, der giver elever mulighed for at dykke ned i teknologiske problemstillinger gennem matematisk modellering, samtidig med at de udvikler afgørende kompetencer til at begå sig i et højdigitaliseret samfund.

“Ved at fokusere på algoritmer og algoritmisk bias tilbyder vi elever og lærere et forskningsbaseret og tidssvarende undervisningsmateriale, som gør dem klogere på den digitale verden de lever i med fokus på både konsekvenser og potentialer. Samtidig er dette med til at vise, at matematikken er alle steder ikke mindst i teknologi, så de oplever matematikfaget som relevant, engagerende og bliver inspireret til at overveje uddannelse og karriere med matematik som fundament,” siger Mathias Lund, faglig direktør EdTalk.

Vi skal finde måder at oversætte forskningens problemer til autentiske cases, som skoleelever har mulighed for at arbejde med. 

Andreas Lindenskov Tamborg

“Tidligere erfaringer fra bl.a. Tekforsøget viser, at det er svært at integrere et nyt fagområde som teknologiforståelse i eksisterende fag og læreplaner. Det adresserer vi ved at skabe så stærke koblinger som muligt mellem forskningen i datalogi inden for projektets emner og oversættelsen af disse indsigter til konkrete matematikopgaver og ressourcer til lærerne med vægt på både at forstå teknologierne og deres samfundsmæssige kontekst,” siger Andreas Lindenskov Tamborg. 

Ved siden af arbejdet med at forske og udvikle undervisningsmateriale, sætter projektet også gang i debatarrangementer med lærere, forskere og undervisningsdesignere. I alt vil projektet afholde fire arrangementer til debat og vidensdeling. Al undervisningsmateriale gøres offentligt tilgængelige efter projektets afslutning på EdTalk.dk og andre relevante platforme. 

Kontakt

Andreas Lindenskov Tamborg
Adjunkt, Institut for Naturfagenes Didaktik
Email: andreas_tamborg@ind.ku.dk
Telefon: 35325223

Mathias Lund Schjøtz
Stifter og faglig direktør, EdTalk
Email: mathias@edtalk.dk
Telefon: 31721836

Emner

Læs også