Dialog som øjeblikkelig feedback (video)

I den dialogprægede undervisning får studerende umiddelbar feedback på deres faglige forståelse. Den dialogprægede undervisning kan også inddrage understøttende digitale løsningsmodeller, f.eks. padlet. Som underviser skal du forberede, hvilken dialog du ønsker med de studerende. Hvad skal de lære af denne aktivitet og hvordan planlægges den bedst muligt?

KU har i 2017-18 produceret en række videoer, der giver eksempler på, hvorledes feedback kan integreres før, under og efter undervisningsgangene - én af dem er videoen ovenfor.   Se samlet oversigt over videoerne her.

Til Feedback-forsiden