Feedback til studerende

English version: Feedback to students

På denne side har vi samlet eksempler og materialer til brug for udvikling af bedre feedback til studerende. Du er som underviser altid velkommen til at kontakte os for uddybning (se boks til højre). Du er også velkommen til at bidrage med egne gode eksempler på formativ feedback til studerende.

Vejledning om feedback i kurser og kursusbeskrivelser

Vi har sommeren 2018 udarbejdet denne vejledning om feedback til studerende mhp. at give især kursusansvarlige brugbart input i forbindelse med planlægning af deres kurser og revision af kursusbeskrivelser – den konkrete anledning at man på SCIENCE fra efteråret 2018 stiller krav til beskrivelse af feedback i kurserne. 

Eksempler på feedback

Som led i KU’s feedbackindsats indsamlede vi eksempler på konkrete indsatser som andre undervisere kan lade sig inspirere af. Eksemplerne er formidlet i kort form for at skabe overblik. 

Eksemplerne er lavet i samarbejde mellem de pædagogiske enheder på KU (se boks).

Videoer om feedback

Eksempler fra KU's feedbackindsats: I listen ovenfor indgår en række af de videoer som KU i 2017-18 har produceret som en del af feedbackindsatsen. Videoerne der giver eksempler på, hvorledes feedback kan integreres før, under og efter undervisningsgangene. Se samlet oversigt over alle videoerne her.

Peer feedback: I juni 2017 afholdtes et KU-seminar om Peer feedback som led i projektet "Praksisnær pædagogisk kompetenceudvikling", Præsentationerne blev optaget, og kan ses på KU's videoportal. Titlerne linker til videoportalen, video.ku.dk:

Andre ressourcer og litteratur

  • Rienecker og Bruun, 2013: Kapitel 4.6.1 Feedback, i Universitetspædagogik (Rienecker, Jørgensen, Dolin, Ingerslev (red.) 2013), Samfundslitteratur
  • Morten Nyboe Tabor og Rikke von Müllen, 2020; Et statistikfags succesfulde omstrukturering – fokus på alignment og god feedbackpraksis, i DUT- Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årg. 16 Nr. 28 (2020): https://tidsskrift.dk/dut/article/view/113457 

Hvorfor fokus på feedback?

Der er forskningsmæssigt belæg for, at formativ feedback øger studerendes læring og indsats. Mere feedback er også efterspurgt af de studerende på KU og er samtidig et fokus i den politiske uddannelsesdebat. Derfor nedsatte KU’s ledelse en taskforce for feedback i 2015 og KU har siden arbejdet for at udfolde de anbefalinger som denne taskforce kom med.