Individuel mundtlig feedback på skriftlig opgave

Udfordringen: De studerende er usikre på kravene

De studerende er meget usikre på kvalitetskriterierne, for faget har et anderledes og mere åbent opgaveformat, end hvad de er vant til. De studerende har også et stort ønske om at vide, ”hvor de ligger” karaktermæssigt.

Processen: Feedbackskema og individuelt møde med underviser

Faglederen har indført en øvelsesopgave i starten af semesteret, som de studerende kan få individuel feedback på: Udgangspunktet er et feedbackskema, som underviserne udfylder og tilsender de studerende. Derudover får de studerende tilbud om et kort (8–10 minutter) opfølgende personligt møde med underviseren. Feedbackskemaet er relateret til de rubrics, som fagets underviserne bruger ved karaktergivning. Inden øvelsesopgaven får de studerende en skriftlig vejledning, som beskriver forventningerne til opgaven. 

Fordi den individuelle feedback ligger tidligt i semesteret, fungerer den også som en forventningsafstemning og en grundlæggende afklaring omkring hvilke parametre, der lægges til grund for bedømmelsen til eksamen. Fordi feedbacken ligger tidligt i kurset, er der mindre ’ansigtstab’ forbundet med rettelser og kritik.

Det personlige møde mellem den enkelte studerende og underviseren har vist sig at have en gavnlig effekt for læringsmiljøet: større tilhørsforhold og mere tillid. Dertil kommer, at de studerende der har lavet øvelsesopgaven, kommer til at fungere som fagfællevejledere for de af deres medstuderende, der ikke fik den lavet.

Materialer:

Feedback-skema

Vejledning til opbygning af case-besvarelser

Fremover: Permanent tilføring af resurser og integrering i faget

Det er resursekrævende at have individuelle møder med de studerende, men fordi erfaringerne er så positive (lavere dumpeprocent, flere afleveringer, højere eksamenskarakterer), har prodekanen på JUR bevilget en permanent tilføring af ressourcer til faget, der gør det muligt at fortsætte ordningen.

Kontakt

Jakob v. H. Holtermann

Bente Kristiansen

Til Feedback-forsiden