Klyngefeedback i forbindelse med bachelorprojektet (video)

I klyngen får de studerende feedback af dig som underviser, men giver og får også feedback af hinanden. De lærer samtidig af at lytte til den feedback andre i klyngen får. Som vejleder er du organisator og feedbackressource i klyngemødet. Denne video handler om klyngefeedback i forbindelse med bachelorprojektet.

KU har i 2017-18 produceret en række videoer, der giver eksempler på, hvorledes feedback kan integreres før, under og efter undervisningsgangene - én af dem er videoen ovenfor. Se samlet oversigt over videoerne her.

Til Feedback-forsiden