Peer feedback i og mellem undervisningsgange

Udfordringen: Mere aktivitet mellem undervisningsgange

En gruppe undervisere ønskede at understøtte, at de studerende arbejder aktivt med pensum mellem undervisningsgangene og ville derfor undersøge om peerfeedback kunne være en mulighed.

Processen: Faste arbejdsgrupper og kriterier for feedback

Underviserne mødtes med en pædagogisk konsulent for at drøfte de muligheder, der kunne afprøves og sammen drøftede de erfaringer med de forskellige muligheder. Det kan foregå i selve timerne, mellem timerne ved gruppemøder og/eller elektronisk. Det blev tydeligt, at mange forskellige opgavegenrer kan gøres til genstand for peer feedback, og at underviserne kan lade sig inspirere af de forskellige rammer.

Underviserne afprøvede at sammensætte faste arbejdsgrupper for de studerende, hvor de studerende mødtes og gav hinanden mundtligt feedback på både skriftlige opgaver og mundtlige oplæg. Underviserne lod ligeledes de samme arbejdsgrupper uploade skriftlige udkast i Absalon, hvorefter medstuderende gav og fik skriftlig feedback i det digitale læringsrum. Uafhængigt om grupperne arbejdede analogt eller digitalt, var det essentielt, at grupperne arbejdede med faste kriterier for de enkelte arbejdsopgaver. De studerende giver udtryk for at få positivt udbytte af peer feedback – men det letter ikke nødvendigvis undervisers forberedelsesarbejde. 

Fremover: Fokus på klare kriterier og rammer og muligheder for forskellige formater

De deltagende undervisere oplever, at der er behov for at afprøve forskellige typer af peer feedback for at kvalificere det endelige valg om format til netop deres undervisning og netop den læring, som de gerne vil facilitere for de studerende. Fremover vil underviserene arbejde yderligere med varierende formater af peer feedback samt arbejde med at opstille klare kriterier og rammer for peer feedbacken.

Kontakt

Christina Juul Jensen 

Til Feedback-forsiden