Peerfeedback på afleveringer (video)

I peer feedback arbejder de studerende både med at give og modtage feedback fra hinanden. Underviseren organiserer og giver kriterier for feedbacken, men deltager ikke i selve feedbacken.

KU har i 2017-18 produceret en række videoer, der giver eksempler på, hvorledes feedback kan integreres før, under og efter undervisningsgangene - én af dem er videoen ovenfor. Se samlet oversigt over videoerne her.

Til Feedback-forsiden