PROFILES-projektet i Danmark

PROFILES står for "Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science"

PROFILES er et projekt, der er finansieret af det 7. rammeprogram fra EU-kommissionen. Det involverer 22 partnere fra 21 forskellige lande. 

Projektet sigter på at udbrede undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU) – det der på engelsk kaldes "Inquiry-Based Science Education" (IBSE). PROFILES partnerne faciliterer innovative og længerevarende efter-/videreuddannelsesforløb for naturfagslærere i gymnasieskolen.

Senest har der i maj været afholdt et todages forløb på Odsherred Gymnasium og i august tilsvarende et todages forløb på Rysensteen Gymnasium. På begge gymnasier arbejder lærerne i øjeblikket med at udvikle og afprøve forløb med deres elever, der baserer sig på IBSE tilgangen.

I forbindelse med et PROFILES foretager vi et nationalt delphi-studie. Formålet er at opstille en tidssvarende referenceramme for naturfaglig dannelse/kompetence som kan understøtte den fremtidige udvikling af undervisningen og undervisningsmaterialer.  Du kan læse mere her.

Der er ligeledes som en del af projektet blevet udarbejdet et sæt undervisningsforløb baseret på IBSE tankegangen.

Og endelig er der udgivet nyhedsbreve fra projektet.

Øvrige materialer i forbindelse med projektet inkluderer:

  • Folder til beskrivelse af projektet
  • Den danske projektgruppes bidrag til EU projektets nyhedsbrev
  • Poster til præsentation på Big Bang konferencen i foråret 2014
  • Poster til præsentation på afslutningskonferencen i Berlin august 2014

For mere information omkring PROFILES-projektet i Danmark, undervisningsmaterialer mm. kontakt Jan Alexis Nielsen (telefon 51826987; mail: janielsen(a)ind.ku.dk)

Det er muligt at læse mere om projektet på projektets internationale hjemmeside: http://www.profiles-project.eu