Studenterserien

IND's studenterserie består af kandidatspecialer og andre større projektrapporter skrevet ved eller i tilknytning til Institut for Naturfagenes Didaktik. Masterafhandlinger fra Master i Scienceundervisning vises også på hjemmesiden for MiSU. Der er ofte tale om uddannelsesfaglige problemstillinger der har interesse også uden for universitets mure. De offentliggøres derfor i elektronisk version efter tilladelse fra forfatterne.

Der er tale om studenterarbejder og ikke egentlige forskningspuplikationer. Adskillige har dannet baggrund for formidlende artikler, heraf flere i tidsskriftet MONA.

NB: Alle link er til pdf-filer og åbner i nyt vindue