Studenterserien

IND's studenterserie består af kandidatspecialer og andre større projektrapporter skrevet ved eller i tilknytning til Institut for Naturfagenes Didaktik. Der er ofte tale om uddannelsesfaglige problemstillinger, der har interesse også uden for universitetets mure. De offentliggøres derfor i elektronisk version efter tilladelse fra forfatterne.

Der er tale om studenterarbejder og ikke egentlige forskningspublikationer. Adskillige har dannet baggrund for formidlende artikler, heraf flere i tidsskriftet MONA.

NB: Alle link er til pdf-filer og åbner i nyt vindue

Studenterserien sorteret efter fag eller uddannelse