Studenterserien – Københavns Universitet

Studenterserien

IND's studenterserie består af kandidatspecialer (primært) og enkelte andre større projektrapporter skrevet ved Institut for Naturfagenes Didaktik. Der er ofte tale om uddannelsesfaglige problemstillinger der har interesse også uden for universitets mure. De offentliggøres derfor i elektronisk version efter tilladelse fra forfatterne.

Der er tale om studenterarbejder og ikke egentlige forskningspuplikationer. Adskillige har dannet baggrund for formidlende artikler, heraf flere i tidsskriftet MONA.

NB: Alle link er til pdf-filer og åbner i nyt vindue