15. januar 2003

Kompetencebeskrivelse i universitetets virkelighed (2003)

Af Niels Grønbæk, IMF og Carl Winsløw, CND

DidakTips 1: Kompetencebeskrivelse i universitetets virkelighed (101 kB) 

Dette nummer af DidakTips handler om kompetencebegreber. Hovedvægten er lagt på deres praktiske brug i forbindelse med naturvidenskabelige universitetsuddannelser, mens det sidste afsnit er en kort diskussion af begrebernes baggrund, herunder mere filosofiske perspektiver.