14. januar 2004

Temaopgaver - Et format til fremme og evaluering af dybdelæring (2004)

Af Niels Grønbæk, IMF og Carl Winsløw, CND

DidakTips 4: Temaopgaver - Et format til fremme og evaluering af dybdelæring (2004) (420 kB)

Universitetsundervisning er aktuelt et område i kraftig forandring, til dels som følge af ændrede betingelser og forudsætninger. Det afspejler sig i aktuelle reformer af den måde hvorpå undervisningen organiseres og tilrettelægges, i debatten om indhold versus kompetence, i krav om ændrede former for vidensproduktion og videnstilegnelse. Vi skal i det følgende beskrive et nyt format for undervisning og evaluering af teoretisk viden, centreret omkring de såkaldte temaopgaver.